Slampumpar som effektivt transporterar bort slam och smuts

Att pumpa slam ställer särskilda krav på utrustningen som används. Slampumparna ska hålla för slitande material, släppa igenom tillräckligt stora partiklar och ibland måste de kunna mala sönder det som pumpas, beroende på vilka ledningar som används. 

 

Vi kan erbjuda tre huvudtyper av slampumpar:
 
- Slampumparna i 3000-serien (N-pumpar) är högpresterande, dränkbara centrifugalpumpar med det självrensande adaptiveN-hjulet som klarar av att pumpa slam med upp till 8 % torr substans.

- Exenterskruvpumparna är självsugande deplacementpumpar för pumpning av slam med upp till 45 % torr substans, och andra trögflytande medier med en hög halt av fasta partiklar.

- Våra tvåaxlade Muffin Monster-kvarnar mal sönder svårbearbetade partiklar, på låga varvtal med högt vridmoment och förebygger på så sätt igensättningar. 

 

  
  
Kommentarer
3085
Impeller/Hjul: N, C, D, F, M
Impeller/Hjul: N, C, D, F, M3102
Impeller/Hjul: N, C, D, F, M
Impeller/Hjul: N, C, D, F, M3127
Impeller/Hjul: N, C, D, F, M
3153
Impeller/Hjul: N
3171
Impeller/Hjul: N
3202
Impeller/Hjul: N
3301
Impeller/Hjul: N

 

 

     

  

Excenterskruvpumpar 
Självsugande roterande deplacementpumpar avsedda för pumpning av slam, upp till 45% torrsubstanshalt (TS) och andra trögflytande medier med hög andel fasta partiklar.
  
Kvarnar
Svårbearbetade partiklar är nu enklare än någonsin att mala sönder med Muffin Monster tvåaxlade kvarnar. Utförandet med lågt varvtal och stort vrid-moment mal sönder besvärliga partiklar vilka vanligtvis orsakar avloppsproblem. Med över 20000 installationer är Muffin Monster legendarisk för sin förmåga att skydda pumpar och hålla avloppsvatten flytande.