Pumpar för renvattenförsörjning som spar energi

Rent vatten i tillräckliga mängder är ett levnadsvillkor för alla djur, människor och verksamheter. Ett pålitligt flöde till bostäder och industrier kräver ofta specialpumpar av olika slag, och minsta risk att systemet inte fungerar är alltid oacceptabel. Därför har vi tagit fram ett brett sortiment med pålitliga och energieffektiva pumpar som ser till att vattnet flyter, år efter år, dag ut och dag in. 

 

  
  
Kommentar
BG-(fd-JET)
(Fd JET)Självsugande centrifugalpumpar i rostfritt stål med inbyggd ejektor.
CEA-CA-(fd-CAX)
(fd CAX/2CAX)Rostfri centrifugalpump med ett eller två pumphjul för pumpning av måttligt aggressiva vätskor.
e-SV
Vertikala flerstegspumpar i rostfritt stål.
FH-(fd-CH)
Normpump i gjutjärn enligt EN 733, DIN 24255, UNI 7467.
GS-(fd-FX)
Dränkbara djupbrunnspumpar i huvudsak i rostfritt stål.
Lowara e-HM
(Ersätter HM, ORX och CAX)Horisontell flerstegspump i rostfritt stål.
SCUBA- (fd-HX)
Kompakta, dränkbara pumpar med olika kapaciteter för vattenförsörjning i hushåll och bevattning.
SH-(fd-EQ)
Normpump i rostfritt stål enligt EN 733, DIN 24255, UNI 7467.
TFA
Flygt TFA Tryckstegringsanläggningar anpassade för 1 och upp till 8 pumpar.
Vattenmacken
Lowara Vattenmack för säker och kontrollerbar hämtning av brutet vatten
Z8-12-(fd-TV8-12)
Dränkbara djupbrunnspumpar i huvudsak i rostfritt stål.
 
 
Dokumentation