Pumpar för renvattenförsörjning som spar energi

Med vårt kompletta pumpsortiment för tryckstegring och borrhålspumpning tryggas renvattenförsörningen samtidigt som ni minskar miljöpåverkan genom sänkt elförbrukning.

 

För renast möjliga dricksvatten är alla Lowara pumpars vattenberörande delar rostfria, och pumparnas grundkonstruktion gör dem mycket lättservade. 

 

  
  
Kommentar
BG-(fd-JET)
(Fd JET)Självsugande centrifugalpumpar i rostfritt stål med inbyggd ejektor.
CEA-CA-(fd-CAX)
(fd CAX/2CAX)Rostfri centrifugalpump med ett eller två pumphjul för pumpning av måttligt aggressiva vätskor.
e-GS
Dränkbara djupbrunnspumpar i huvudsak i rostfritt stål.
e-SV
Vertikala flerstegspumpar i rostfritt stål.
FH-(fd-CH)
Normpump i gjutjärn enligt EN 733, DIN 24255, UNI 7467.
Lowara e-HM
(Ersätter HM, ORX och CAX)Horisontell flerstegspump i rostfritt stål.
SCUBA- (fd-HX)
Kompakta, dränkbara pumpar med olika kapaciteter för vattenförsörjning i hushåll och bevattning.
SH-(fd-EQ)
Normpump i rostfritt stål enligt EN 733, DIN 24255, UNI 7467.
TFA
Flygt TFA Tryckstegringsanläggningar anpassade för 1 och upp till 8 pumpar.
Vattenmacken
Lowara Vattenmack för säker och kontrollerbar hämtning av brutet vatten
Z8-12-(fd-TV8-12)
Dränkbara djupbrunnspumpar i huvudsak i rostfritt stål.
 
 
Dokumentation