Industripumpar och tryckstegringspumpar

Xylem hjälper till att hålla trycket uppe i produktionen. Vi erbjuder ett mycket brett utbud av pumpar för industriella applikationer, från en tryckstegringspump till centrifugalpumpar och olika typer av cirkulationspumpar.

 

Vi har pumpar som klarar korrosiva vätskor och fasta föroreningar – för både högt tryck och för högt flöde. 
 

  
  
Kommentar
BG
(Fd JET)Självsugande centrifugalpumpar i rostfritt stål med inbyggd ejektor.
CEA
(fd CAX/2CAX)Rostfri centrifugalpump med ett eller två pumphjul för pumpning av måttligt aggressiva vätskor.
CO
(fd ETX) Pumpar med öppet hjul i rostfritt utförande.
e-HM
Horisontell flerstegspump i rostfritt stål.
e-SV
Vertikala flerstegspumpar i rostfritt stål.
FH
Normpump i gjutjärn enligt EN 733, DIN 24255, UNI 7467.
LSB
ISO 2858, EN 22858.
LS-LC-LCP
LSN
ISO 2858/En 22858; ISO 5199/EN 25199; ISO 3069/ ISO 3661.
MP
Horisontella och vertikala flerstegspumpar i gjutjärn.
P
Horisontella och vertikala flerstegspumpar i gjutjärn.
PL-LL-300
Kapacitetsområde 100 – 5000 l/s
Kapacitetsområde 200 – 2000 l/s
Kapacitetsområde 100 – 2000 l/s
PX
Vertikala flerstegspumpar i rostfritt stål.
SH-(fd-EQ)
Normpump i rostfritt stål enligt EN 733, DIN 24255, UNI 7467.
Dokumentation
 
 
Broschyrer