Installationssätt omrörare

 

Enkelrörsmontage
Det vanligaste sättet att montera en omrörare. Omröraren sänks och lyfts längs ett gejdrör som är monterat intill tankväggen.

 

Tripodmontage
Tripodstativet är framförallt ämnat för de långsamt-gående omrörarna med stora dragkrafter. De tre benen på stativet ger en stadig konstruktion och vid goda flödesförhållanden behövs inget övre fäste för gejdröret.

 

Flänsmontage
Omröraren sitter på en adapterfläns, som i sin tur är monterad i tankens inspektionslucka (patentsökt)

 

Bygelmontage
Små omrörare kan monteras på ett rör som i sin tur är fastskruvad eller fastklämd mot tankens kant

 

Bottenmontage
Används ofta i grunda tankar och dammar. Omröraren är fixerad på ett stativ på bottnen. 

Flänsmontage.gif    bottenmontage.jpg
Flänsmontage                    BottenmontageBygelmontage.gifTripodinstallation.jpg

Bygelmontage                       Tripodmontage