Installationssätt

Guide bar mounting
Enkelrörsmontage
Det vanligaste sättet att montera en omrörare. Omröraren sänks och lyfts längs ett gejdrör som är
monterat intill tankväggen.
Guide bar systems
Tripodmontage
Tripodstativet är framförallt ämnat för de långsamt-gående omrörarna med stora dragkrafter. De tre benen på stativet ger en stadig konstruktion och vid goda flödesförhållanden behövs inget övre fäste för gejdröret.
Flange mounting Flänsmontage
Omröraren sitter på en adapterfläns, som i sin tur är monterad i tankens inspektionslucka (patentsökt)

Floor mounting Bottenmontage

Används ofta i grunda tankar och dammar. Omröraren är fixerad på ett stativ på bottnen.

Cantilever mounting Bygelmontage
Små omrörare kan monteras på ett rör som i sin tur är fastskruvad eller fastklämd mot tankens kant.
Teknisk dokumentation (284 KB)