Applikationer

Vi leder vattnet, dit det behövs

Det finns tre grundläggande förutsättningar för god pumpekonomi, som är viktigare än alla andra:

  • Hög verkningsgrad
  • Lång livslängd
  • Låg servicekostnad

 

Det är framför allt utifrån dessa tre parametrar vi har optimerat våra lösningar för renvattenförsörjning, både när det gäller systemen och pumparnas funktioner.


Det här innebär bland annat:
• Att våra lösningar är hållbara investeringar för framtiden.
• Att våra pumpar, bland annat tack vare sin höga verkningsgrad, ger bra energiekonomi.

I förlängningen har även den goda energiekonomin en positiv miljöeffekt, en nog så viktig sida av begreppet hållbarhet.


Xylem erbjuder ett brett utbud av pumpar för renvatten. Dessutom levererar vi även kompletta tryckstegringsstationer med pumpar, rör, ventiler, automatik och överbyggnader.


Läs mer under:
Renvattenpumpar
Cirkulationspumpar
Pumpar för industri