Reningsteknik som löser vattenfrågor

Xylem är världsmarknadsledare när det gäller reningsverk. Den positionen har vi uppnått genom ett ständigt pågående produktutvecklingsarbete. En del av detta är våra Sanitaire-produkter. Sanitaire har sedan 1967 varit i täten när det gäller innovativa lösningar för vattenbehandling.

Broschyr Reningsverk A-Ö 

Kombinera med våra FLYGT-produkter så har du ett komplett sortiment för reningsverken. Våra excenterskruvpumpar samt våra patenterade pumpar med N-hjulstekniken har visat sig utmärkta i slamapplikationer.

Vi har även omrörare och luftare för bästa rening – mekanisk, kemisk och biologisk. Vill du dessutom styra, mäta och övervaka produkter och applikationer. Ja, då har vi utrustning för det också.

Läs mer här:
Luftning
Omrörare
Avloppsvattenpumpar
Slampumpar
El och automatik
Sanitaire