dewatering-and-drainage-pumps-banner-1.jpg

Pumparna som kan flytta mycket vatten fort

Det kan handla om en vattenfylld grop på ett bygge, en översvämmad källare, en gruv-ort som behöver avvattnas eller om en sjönära villatomt. Vi har läns- och dräneringspumparna som klarar jobbet.

Vad är länsning …
Det vi menar med länsning handlar oftast om tillfälliga pumpinsatser, som t.ex. avvattning vid översvämningar och liknande. Av den här anledningen är länspumparna oftast utformade så att de inte kräver någon form av installation – de behöver bara el och en utloppsslang.

och vad är dränering?
Dränering handlar oftare om mer permanenta – eller i alla fall långsiktiga lösningar på avvattningsproblem. Det kan handla om att hålla grundvattnet borta från låglänta tomtmarker, eller från källaren i ett sjönära hus, men det kan även handla om ett duschavlopp. Våra dräneringspumpar är oftast utformade för fast installation.

Vilken pump ska du välja?
Oavsett om du sysslar med länsning eller dränering (eller avloppspumpning) måste du ta reda på följande.

  • Flödesbehovet – är det en roddbåt eller en simbassäng du vill tömma på vatten?
  • Den totala tryckhöjden som krävs – hur högt upp vattnet måste lyftas + friktionsförlusten i slangarna.
  • Den rätta driftpunkten – d.v.s. hur (1) och (2) samspelar, var och en för sig kan de ge fel resultat.

 

Sedan är du redo att välja pump, läs mer om dem här:
Läns och dräneringspumpar
Slampumpar
Slurrypumpar