Avlopp

Vi har avlopp och avloppspumplösningar i alla storlekar och utföranden –allt för från små enfamiljshus till hela stadskvarter.

Vi hjälper dig med:
• Pumpar
• Pumpstationer
• Automatik, larm, elektronik mm
• Dimensionering

  Vilken utrustning du behöver beror på fler saker:
 • Hur mycket avloppsvatten behöver pumpas?
  Oftast är det antalet människor som bestämmer hur stort flödet blir.
 • Hur många meter måste avloppsvattnet pumpas?
  Hur lång är ledningen som ska dras från tex pumpstationen till den anslutningspunkt eller reningsverk, dit avloppsvattnet ska pumpas.
 • Hör stor är den statiska höjden i meter?
  Dvs. hur högt upp måste avloppsvattnet pumpas från pumpstationen till anslutningspunkten/reningsverket? 
 • Vilken dimension och material är det på rören som  avloppsvattnet ska pumpas genom?
 • Vilken spänning har du tillgång till?
  220V 1-fas eller 400 V 3-fas eller 500V.

 

Frågorna kan bli fler eftersom varje applikation är unik. Tycker du det är svårt så hjälper vi dig med alla detaljer!

Men har du svar på frågorna ovan så har du kommit långt. Då har du den viktigaste informationen på plats och kan börja leta efter en bra avloppslösning. 

Läs mer här
Avloppspumpar
Pumpstationer och avloppsnät
El och automatik
Pumpvalsprogram
LTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avlopp