LTA - Tryckavlopp för villor och fritidshus

Den stora poängen med ett LTA-system eller tryckavlopp är att det inte behövs självfall för att transportera avloppsvattnet till det kommunala avloppsnätet. Det betyder att villa- och fritidshusområden kan få riktigt toalettavlopp med högsta standard till ett mycket rimligare pris än vad som tidigare varit möjligt.

 

 

 Installation Flygt Compit 900

 

 

 

LTA är en förkortning av Lätt Trycksatta Avlopp. Eftersom avloppet är trycksatt, räcker det att dra ledningar med smal diameter i grunda diken som följer markkonturen, helt utan hänsyn till nivåskillnader i terrängen. Det betyder att en mycket stor del av kostnaden för det dyra schaktarbetet försvinner. Dessutom blir det möjligt att få avlopp i exempelvis sjönära lägen eller på platser med högt grundvatten där det helt enkelt inte går att få självfall

 

Våra LTA-paket köper du enkelt hos närmaste grossist. Du är också välkommen att kontakta oss om du har några frågor - se kontaktlista här!

 

Så här fungerar det:

  • Avloppsvattnet rinner med självfall de första meterna till en pumpstation som placeras nära huset.
  • I pumpstationen finns en avloppspump som sätter avloppet under tryck och pumpar det vidare genom böjliga plaströr till en större pumpstation (ofta en Flygt TOP-modulstation) där områdets avloppsledningar sammanstrålar. Det är även möjligt att låta avloppsledningar från flera olika hushåll sammanstråla genom att helt enkelt förgrena plaströren. Då driftstiden bara är några minuter per dag blir energikostnaden inte högre än ca 150 kr per år per hushåll.
  • Från pumpstationen trycker sedan en eller fler avloppspumpar avloppsvattnet vidare mot det kommunala avloppsnätet. Ibland kan avloppsledningen även dras direkt från det enskilda hushållets pumpstation till det kommunala avloppsnätet.


Ett typiskt Flygt LTA-paket för småhus

Paketlösningen kan naturligtvis se ut på många olika sätt, beroende på vad som krävs för just det hushåll eller område som ska betjänas, men så här ser vår bästsäljare ut: 

 

Flygt MF 3068-avloppspump
Den här mycket driftsäkra avloppspumpen med 3-fasanslutning har rejäl kapacitet och ett skärande tuggerhjul som maler sönder allt fast material och förhindrar stopp i avloppet.

Flygt Compit-pumpstation
Med en kapacitet på hela 450 liter finns det gott om reservvolym om det skulle behövas (t. ex. vid strömavbrott). Oftast grävs den självrensande stationen ned på ett frostfritt djup, så att ingen isolering behövs, den behöver i princip bara sänkas ner i en grop med plan botten.

Flygt FGC 211-automatikskåp för styrning med nivåvippa eller tryckgivare, samt inbyggda larm och underhållsfunktioner. 


Klicka här för att läsa mer om:

Pumpstationspaket A-Ö

Flygt LTA (Broschyr)
Avloppspumpar
Pumpstationer och avloppsnät
El och automatik
Filmer LTA Youtube

 

Vatteninfo.jpg
Vill du veta mer?

Vatteninfo i Norrtälje kan du läsa mer om olika vattenrelaterade frågor och vad som är viktigt när det gäller vatten och avlopp. Där finns också en utställning kallad Vattenexpo där du kan titta på olika lösningar för ett riktigt avlopp där vi är med och visar våra proukter.