sv-se

Flygt Rental - för tillfälliga pumplösningar

Vi löser förbipumpningen medan ni energieffektiviserar pumpstationen

 

Är det dags att serva pumparna i pumpstationerna? Eller planerar ni för en relining? Då ska du kontakta Flygt Rental. Ring 0200-77 88 00 eller skicka en förfrågan till flygtrental@xyleminc.comhjälper vi dig med ditt pumpbehov!

 

Vi hyr ut allt ni behöver för förbipumpningen; specialpumpar anpassade att sänkas ner i gatubrunnar, dieseldrivna pumpar med mycket stor kapacitet, alla slangar, rör och kopplingar, gummiproppar för pluggning av avloppsledningarna, och automatik för energieffektiv styrning av flödet.

 

Ni slipper investera i utrustning för tillfälligt bruk och får experthjälp med installation, driftövervakning och demontering. Vi beräknar, installerar, övervakar och demonterar såväl pumpar som tillbehör - och vi är snabbt på plats!

 

Rental_förbipumpningSkiss.jpg

Så här löser vi förbipumpningen: För att tillfälligt stänga av flödet genom pumpstationen 1 pluggar vi avloppsledningarna med gummiproppar 2

Huvudledningens stora flöden pumpas istället med hjälp av en kraftfull dieseldriven Godwin-pump 3. Mindre sidoflöden hanterar vi med SlimLine-pumpar 4 som sänks ned direkt i brunnen.

Från pumparna leds sedan avloppsvattnet genom tillfälliga rör- och slangledningar till en brunn 5 nedströms stationen. 

 

 

 

 

Läs om hur vi löste förbipumpningen med hjälp av avloppspumpar och dieseldrivna Godwinpumpar från Flygt Rental i samband med bygget av Friends Arena >>

Rental Friends Arena.pdfRental Friends Arena.pdf

 

Effektiv pluggning.jpgEffektiv pluggning

Våra gummiproppar för pluggning av rörledningar sätts på plats i röret och blåses därefter enkelt upp med tryckluft, så att avloppsvattnet bara kan ta den väg du önskar.

 

 

 

 

 Dokumentation:

Broschyr

Flygt Rental Förbipumpning

Flygt Rental Produktguide.pdfFlygt Rental Produktguide