Uzdatnianie wody i ścieków

 

 

 

Efektywne rozwiązania

 

Eliminacja zanieczyszczeń z wykorzystywanej wody i dezynfekcja ścieków bardzo często jest wyzwaniem z którym musi się zmierzyć coraz więcej miast, zakładów, fabryk i gospodarstw domowych na całym świecie.

 

 

Zdarza się że konwencjonalne procesy uzdatniania wody nie są w stanie całkowicie usunąć mikrozanieczyszczeń. Fizyczne metody uzdatniania jak flokulacja, filtracja i adsorpcja, nie zawsze są w stanie zapewnić wodę do picia o gwarantowanej dobrej jakości.

 

Źródła wody pitnej, takie jak wody gruntowe i powierzchniowe cechują się różnym stężeniem mikrozanieczyszczeń w zależności od stopnia ich wymieszania ze źródłami zanieczyszczeń. Jako główne źródła mikrozanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wymienić należy komunalne oczyszczalnie ścieków, ścieki odprowadzane z zakładów farmaceutycznych i ośrodków zdrowia oraz terenów hodowli zwierząt.

 

Niektóre mikrozanieczyszczenia (np. etynyloestradiol) wpływają na ludzki i zwierzęcy układ hormonalny. Tak zwane substancje zaburzające gospodarkę hormonalną (ang. endocrine disrupting compounds - EDC) wykazują szkodliwe działanie nawet w niskim stężeniu.

 

Działanie substancji hormonalnych i trwałych mikrozanieczyszczeń na nasz ekosystem wymusza konieczność utylizacji na szerszą skalę. Wiele oczyszczalni ścieków nie jest w stanie eliminować tych zanieczyszczeń przy wykorzystaniu posiadanych obecnie technologii.

 

 

 

Niebezpieczne patogeny
 
Najbardziej niebezpieczne patogeny w wodzie pitnej i ściekowej
 

 

 

 
Dlaczego ozon ?
  

Liczne testy zastosowania ozonu jako dodatkowego etapu oczyszczania wskazują, że jest on skutecznym rozwiązaniem eliminacji trwałych zanieczyszczeń. Oznacza to możliwość wystarczającego usunięcia z wody mikrozanieczyszczeń za pomocą przyjaznego dla środowiska rozwiązania. Ozon jest jednym z najsilniejszych utleniaczy dostępnych komercyjnie. Jest on powszechnie stosowany w uzdatnianiu wód komunalnych i ścieków. Oprócz dużego potencjału utleniania jest on również przyjazny dla środowiska.

S​ubstancje barwiące zapachy i mikroorganizmy ulegają bezpośredniemu zniszczeniu przez utlenianie, bez niebezpieczeństwa powstawania szkodliwych chlorowanych produktów ubocznych.

 


http://www.xylemwatersolutions.com/scs/poland/pl/products/systemy-ozonowania

 

 • Ozon eliminuje bakterie, wirusy oraz większość innych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych.
 • Ozon znacznie ogranicza poziom niebezpiecznych środków chemicznych, takich jak chlor.
 • Ozon oddziałuje jako środek mikroflokulacyjny, ułatwiając usuwanie minerałów takich jak żelazo czy mangan.
 • Ozon to najsilniejszy z produkowanych na skalę przemysłową utleniaczy gazowych.
 • Cząsteczka ozonu szybko reaguje z dużą ilością związków uwalniając przy tym atom tlenu który niszczy w wyniku utleniania zanieczyszczenia występujące w wodzie.
 • Ozon ulega albo całkowitemu zużyciu w procesie reakcji albo rozbiciu do postaci tlenu pod działaniem destruktora resztek ozonu.
 • Istnieje możliwość utworzenia technik kombinowanych (zaawansowanego utleniania) przez włączenie promieniowania ultrafioletowego.

 

 

 

Dlaczego promieniowanie ultrafioletowe ?
 
Światło ultrafioletowe to światło o bardzo wysokich poziomach energii i długości fal wynoszących od 200 do 400 nm. Fale długości 254 nanometrów (nm) należą do jednych z najbardziej efektywnych fal do dezynfekcji. Promieniowanie ultrafioletowe ma wiele zastosowań. Nadaje się nie tylko do dezynfekcji wody do picia, ale również do niszczenia szkodliwych mikroorganizmów w innych cieczach, na powierzchni i w powietrzu a także można je wykorzystywać do utleniania.
 
Dezynfekcja wody po biologicznym oczyszczaniu w oczyszczalniach ścieków ma podstawowe wręcz znaczenie z punktu widzenia ochrony zdrowia i ochrony środowiska, a w wielu krajach stanowi przedmiot wymagań formułowanych przez obowiązujące prawo. Jest to niezawodny sposób blokowania kanału przenoszenia wirusów, bakterii i pasożytów w łańcuchu pokarmowym.
 
 
 • Technologia UV jest lepszą alternatywą dla dezynfekcji cieczy niż dezynfekcja chlorem.
 • Wykorzystywanie chloru, dwutlenku chloru, podchlorynu i innych substancji chemicznych może wywoływać efekty, które są szkodliwe dla zdrowia lub środowiska.
 • Intensywne promienie UV-C, najmocniejsze w zakresie fal 254 nm, docierają do mikroorganizmów i wpływają bezpośrednio na ich DNA.
 • Na skutek zmian w DNA podział komórkowy mikroorganizmu zostaje przerwany, nie może on już się rozmnażać i tym samym przestaje mieć działanie patogenne.
 • Z wykorzystaniem technologii UV możliwe jest zniszczenie w ciągu kilku sekund ponad 99,99% wszystkich czynników chorobotwórczych bez szkodliwych efektów ubocznych.
 • Metoda dezynfekcji za pomocą światła ultrafioletowego została zaczerpnięta z naturalnego działania światła słonecznego.
 
 


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 Dokumenty

 
  
  
  
  
Ozon - generatory ozonu do dezynfekcji wody ultraczystej.pdf
  
2015-03-29 10:14300 KB
Ozon - niewielkie systemy WEDECO do produkcji ozonu.pdf
  
2015-03-29 10:143088 KB
Ozon - przemysł celulozowo-papierniczy.pdf
  
2015-03-29 10:151898 KB
Ozon - systemy ozonowania dla wody chłodzącej.pdf
  
2015-03-29 10:16871 KB
Ozon - technologia ozonowania EFFIZONevo.pdf
  
2015-03-29 10:161971 KB
Ozon - technologia utleniania ozonem w uzdatnianiu wody pitnej.pdf
  
2015-03-29 10:172401 KB
Ozon - uzdatnianie wody.pdf
  
2015-03-29 10:15769 KB
Ozon - wydajne wytwarzanie ozonu w wysokich stężeniach.pdf
  
2015-03-29 10:16973 KB
Ozon - zaawansowane procesy utleniania.pdf
  
2015-03-29 10:17920 KB
Rozwiazania z zakresu dezynfekcji i oksydacji.pdf
  
2016-12-30 12:241497 KB
Systemy UV - przegląd systemów UV WEDECO.pdf
  
2015-03-29 10:261468 KB
Systemy UV - technologia WEDECO ECORAY.pdf
  
2015-03-29 10:26876 KB
​​​​​​​​​​​​​​