Fermy trzody chlewnej

 

 

Technologie dla ferm trzody chlewnej

 

 

Gnojowica świńska

 

Gnojowica świńska ma wyraźnie rzadszą konsystencję w porównaniu z gnojowicą bydlęcą. Wykazuje też skłonności do powstawania warstw osadzających się na dnie; są to warstwy składające się z niestrawionych składników mineralnych znajdujących się w domieszkach paszowych. W przypadku mieszanek paszowych bardzo bogatych w surowe substancje włókniste nie można wykluczyć powstawania na powierzchni kożucha.

 


Gnojowica świńska wykazuje w procesie homogenizacji tendencję do szybkiego powracania do pierwotnego stanu. Im rzadsze medium, tym szybciej ciężkie składniki gnojowicy opadają na dno. Dlatego przy wyborze systemu obróbki gnojowicy dla chlewni lub w zbiornikach do jej przechowywania należy zwrócić szczególną uwagę na specyficzne wymagania wynikające z charakterystyki medium.

Gnojowica świńska musi być przez cały czas utrzymywana w stanie homogenicznym. Gnojowica zaczyna się rozwarstwiać natychmiast po wyłączeniu urządzenia homogenizującego. Dla pełnego opróżnienia zbiornika do przechowywania gnojowicy kluczowe znaczenie ma prawidłowe przemieszanie całej objętości zbiornika i utrzymanie jej w stanie homogenicznym. Z tego też powodu do mieszania gnojowicy świńskiej wymagana jest większa siła ciągu mieszadła niż przy tej samej wielkości zbiornikach z gnojowicą bydlęcą.

 

 

Ilość gnojowicy przypadająca na zwierzę

 

Odchody zwierzęce zbierane są i przechowywane w postaci wymieszanej ze słomą jako obornik zbity i gnojówka lub jako mieszanina odchodów stałych i moczu (obornik płynny lub gnojowica). Przy planowaniu pomieszczeń dla zwierząt i zbiorników na gnojowicę należy dysponować danymi odnośnie dziennej produkcji gnojowicy przez zwierzęta. Ilość produkowanych odchodów stałych i moczu jest różna w przypadku różnych zwierząt i zależy także od intensywności użytkowania zwierząt, rodzaju stosowanej paszy, sposobu produkcji zwierzęcej oraz wieku zwierzęcia.

 

 

Masa ciała w
kg
Ilośc gnojowicy lub ekskrementów
Średnio Zakres
Trzoda chlewna
Tuczniki 15 - 27 3,8 l/dzień
= 0,12 m³/miesiąc
3,0 - 5,0 l/dzień
= 0,09 - 0,15 m³/miesiąc
  27 - 68 5,7 l/dzień
= 0,17 m³/miesiąc
2,2 - 8,0 l/dzień
= 0,066 - 0,24 m³/miesiąc
  38 - 100 7,2 l/dzień
= 0,22 m³/miesiąc
6,3 - 8,0 l/dzień
= 0,19 - 0,24 m³/miesiąc
Maciory z prosiętami   15,0 l/dzień
= 0,45 m³/miesiąc
13 - 23,3 l/dzień
= 0,39 - 0,7 m³/miesiąc

 

 

 

Zawartość substancji odżywczych

 

Głównym składnikiem gnojowicy stwierdzanym analityczne jest woda. Jej zawartość waha się w zależności od rodzaju gnojowicy od 94% do 88%. Najważniejszymi elementami gnojowicy są jednak substancje odżywcze, azot, fosfor i potas.

 

Rodzaj zwierzęcia s.m. (%) N
łącznie
NH4N P2O5 K2O
(kg/m³)
MgO CaO
Tuczniki 5,0 4,0 2,7 2,0 2,0 0,7 2,0
  7,5 6,0 4,0 3,0 3,0 1,0 3,0
  10,0 8,0 5,3 4,0 4,0 1,3 4,0