Fermy bydła

 

Technologie dla ferm hodowli bydła

 

 

Gnojowica bydlęca

 

Gnojowica bydlęca wykazuje większą zawartość masy suchej niż gnojowica świńska. Przy dłuższych okresach postoju powstają na jej powierzchni kożuchy z osadów. W zależności od procentowej zawartości niestrawionych resztek pokarmu w podściółce kożuch może osiągać różną grubość. W procesie homogenizacji kluczowe znaczenie ma prawidłowe rozdrobnienie kożucha. Warstwy opadające na dno tworzą się tylko wtedy, gdy do obory przedostanie się piasek wniesiony przez zwierzęta z łąki lub znajdujący się zanieczyszczonym pokarmie (np. liście buraków).Gnojowica bydlęca po wymieszaniu utrzymuje się przez wiele dni w homogenicznym stanie. Im rzadsza jest konsystencja gnojowicy, tym szybciej na jej powierzchni ponownie powstaje kożuch. W gęstszej gnojowicy z reguły jest większy udział substancji śluzowych, które uniemożliwiają wypłynięcie na powierzchnię niestrawionych cząsteczek znajdujących się w stałych odchodach

 

 

Ilość gnojowicy przypadająca na zwierzę

 

Odchody zwierzęce zbierane są i przechowywane w postaci wymieszanej ze słomą jako obornik zbity i gnojówka lub jako mieszanina odchodów stałych i moczu (obornik płynny lub gnojowica). Przy planowaniu pomieszczeń dla zwierząt i zbiorników na gnojowicę należy dysponować danymi odnośnie dziennej produkcji gnojowicy przez zwierzęta. Ilość produkowanych odchodów stałych i moczu jest różna w przypadku różnych zwierząt i zależy także od intensywności użytkowania zwierząt, rodzaju stosowanej paszy, sposobu produkcji zwierzęcej oraz wieku zwierzęcia.

 

   

Masa ciała w
kg
Ilośc gnojowicy lub ekskrementów
Średnio Zakres
Bydło
Krowy mleczne ca. 625 60,0 l/dzień
= 1,8 m³/miesiąc
53 - 77 l/dzień
= 1,6 - 2,3 m³/miesiąc
Bydło opasowe ca. 500 25,0 l/dzień
= 0,75 m³/miesiąc
18 - 32 l/dzień
= 0,54 - 0,96 m³/miesiąc

 

 

 

Zawartość substancji odżywczych

 

Głównym składnikiem gnojowicy stwierdzanym analityczne jest woda. Jej zawartość waha się w zależności od rodzaju gnojowicy od 94% do 88%. Najważniejszymi elementami gnojowicy są jednak substancje odżywcze, azot, fosfor i potas.

 

 

Rodzaj zwierzęcia s.m. (%) N
łącznie
NH4N P2O5 K2O
(kg/m³)
MgO CaO
Bydło mleczne 5,0 2,7 1,3 1,0 4,0 0,5 1,3
  7,5 4,0 2,0 1,5 6,0 0,8 2,0
  10,0 5,3 2,7 2,0 8,0 1,1 2,7
  15,0 6,9 - 3,6 8,4 1,1 3,9
Opasane byki 5,0 3,0 1,5 1,0 2,3 0,5 0,9
  7,5 4,5 2,3 1,5 3,5 0,8 1,3
  10,0 6,0 3,0 2,0 4,7 1,1 1,7