Gnojowica

 

Technologie dla gospodarki gnojowicą

 

 

Czynniki mające wpływ na płynność


Bardzo ważnym czynnikiem klasyfikacji gnojowicy jest zawartość suchej masy. Gnojowica, ze względu na bardzo złożony i zmienny skład, jest mieszaniną nie mającą odpowiednika wśród znanych zdefiniowanych mediów. Właściwości płynne gnojowicy przypominają właściwości substancji quasi-plastycznych. Innym czynnikiem mającym wpływ na płynność jest tiksotropia. Zjawisko tisksotropii polega na tym, że w stanie spoczynku substancje sztywnieją, a podczas ruchu stają się płynne. Przyczyną przemieszczania się płynnego obornika są znajdujące się w nim cząsteczki wolnej wody, niezwiązane z powłoką solwatacyjną koloidów gnojowicy.

Większa zawartość moczu w mieszaninie gnojowicy nadaje jej zupełnie inne właściwości płynne. Gnojowica pochodząca od krów o dużej wydajności jest ze względu na proporcje między odchodami stałymi i moczem zacznie rzadsza niż w przypadku tucznych byków produkowanych w warunkach ekstensywnych. Jako wskaźnik płynności przyjmuje się zawartość suchej masy w gnojowicy.

Zależność między suchą masą i płynnością opisuje współczynnik korelacji 0,6. Oznacza to, że płynność w około 60% można wyjaśnić zawartością suchej masy.

Płynność gnojowicy zależy w dużym stopniu od rodzaju zwierząt, od których ona pochodzi. Niewłaściwie wykonane prace budowlane mogą dodatkowo spowodować pogorszenie właściwości płynnych. Wpływ na płynność mogą mieć także warunki panujące w zakładzie. Właściwości higroskopijne podściółki mogą powodować wchłanianie dużej ilości wolnej wody, przyczyniając się do znacznego pogorszenia płynności gnojowicy. Szczególnie dużo wody wchłania podściółka o dobrych właściwościach higroskopijnych (trociny). Dlatego nie zaleca się stosowania trocin jako podściółki, jeżeli musimy zapewnić przepływ gnojowicy.

 

 

Przewietrzanie gnojowicy

 

Przy pomocy pompy zatapialnej i zamontowanej strumienicy zasysane powietrze jest doprowadzane do gnojowicy w formie drobnych pęcherzyków. W ten sposób bakterie znajdujące się gnojowicy są zaopatrywane w tlen, co zapobiega procesowi fermentacji gnojowicy. Złożone związki organiczne ulegają rozkładowi. W wyniku napowietrzania gnojowica uzyskuje bardziej płynną konsystencję i traci nieprzyjemny zapach. Efektywność napowietrzania gnojowicy zależy w istotnym stopniu od wymiarów i typu urządzeń doprowadzających powietrze. Należy zapewnić systematyczny dopływ tlenu w ilości gwarantującej stały rozkład złożonych substancji.

 
Przewietrzanie gnojowicy

  


Możliwość lokalizacji w pobliżu zabudowań mieszkalnych