Przemysł celulozowo-papierniczy

 

 

Bezpieczna technologia, niskie koszty

 

Jako jeden z najskuteczniejszych utleniaczy, ozon ma wiele zastosowań w przetwórstwie celulozowo-papierniczym, od wybielania po utylizację ścieków. Dzięki niskiej emisji dwutlenku węgla oraz zdolności wybielania bez tworzenia chlorowych produktów ubocznych, ozon uważany jest za jedną z najlepszych dostępnych technologii.

 

 

Ozon w przemyśle celulozowo-papierniczym

 

 

Ponieważ ozon jest wytwarzany w miejscu użytkowania, a jego wykorzystanie następuje natychmiastowo, nie ma potrzeby transportu i przechowywania niebezpiecznych substancji chemicznych, co poprawia bezpieczeństwo pracowników i innych ludzi oraz zmniejsza ryzyko odpowiedzialności prawnej. Ozon rozkłada się, tworząc tlen, tym samym gazy odlotowe mogą być ponownie wykorzystane w dowolnym celu wymagającym użycia tlenu.

 

 

 

 

Lepsze rezultaty

 

Jako środek wybielający, ozon może być wykorzystany w mechanicznych lub chemicznych procesach wytwarzania masy celulozowej lub w procesach hybrydowych, takich jak TMP/CTMP/PGW. Może on mieć zastosowanie zarówno w przetwarzaniu drewna twardego, jak i miękkiego, ponadto stanowi on przyjazną środowisku metodę wybielania masy bezdrzewnej.
 
  
Ozon jest używany w celu otrzymania wysokiej jasności masy celulozowej i jednoczesnej poprawy jej czystości oraz wytrzymałości. Ozon zmniejsza poziom składników rozpuszczalnych (pak węglowy) i cząstek (zanieczyszczenia) w produkcie końcowym w postaci wybielonej rozpuszczającej się masy celulozowej, co wpływa na zwiększenie wytrzymałości włókna. Obniżenie kosztów środków chemicznych oznacza, że dodanie ozonu do procesów bez udziału chloru cząsteczkowego (ECF) może ograniczyć koszty wybielania o 20 do 35%. Dzięki zastosowaniu procesu wybielania bez udziału chloru cząsteczkowego (TCF) możliwe są jeszcze większe oszczędności.

 

 

 

 

 

Przyjazne środowisku procesy

 

Wykorzystanie ozonu w fabrykach celulozy i papieru zaczyna się od tworzenia masy i wybielania, ale na tym się nie kończy. Korzyści, które daje ozon przy utylizacji ścieków rozpoczynają się już w procesie wybielania, ponieważ ozon nie tworzy wchłanialnych halogenków organicznych (AOX) powstających z chloru i dwutlenku chloru.
 
  
Tym samym strumień dopływowy do systemu utylizacji ścieków jest wyższej jakości i o niższej toksyczności.  Ozon może rozbić trudno poddające się utylizacji substancje o chemicznym zapotrzebowaniu tlenu na elementy o zwiększonej biodegradacji, poprawiając stopień ich usuwania w procesach biologicznych. Ozon połączony z biofiltracją jest szczególnie skuteczny w procesach utylizacji ścieków po produkcji masy celulozowej i papieru, dzięki czemu pomaga zakładom produkcyjnym spełniać wymagania dotyczące utylizacji.
 
 
 
Efektywne rozwiązanie
 
W porównaniu z konwencjonalnymi technikami utylizacji opartymi na koagulacji i flokulacji, to połączenie jest najlepszą dostępną technologią usuwania trudnych do utylizacji substancji o chemicznym zapotrzebowaniu tlenu, które pozostają w końcowym strumieniu odpływowym.
 

 
Nawet tlen otrzymany wskutek rozkładu ozonu może być wykorzystany w jednostkach utylizacji biologicznej w celu poprawy ogólnej wydajności. Ozon stosowany w ostatnim etapie procesu oczyszczania rozkłada elementy składowe koloru i odoru oraz skutecznie dezynfekuje końcową substancję wypływającą. Ozon jest wykorzystywany do redukcji objętości osadów ściekowych oraz obniżenia wskaźnika objętości osadu, tym samym zmniejszając koszty usuwania ścieków. Może on dezynfekować wodę chłodzącą, zastępując biocydy. Ozon może nawet ograniczyć ogólne zużycie wody słodkiej w zakładzie poprzez umożliwienie ponownego użycia uzdatnionej wody w procesie utylizacji.  

 

 

 

 

 

Xylem jest światowym liderem w dziedzinie ozonowania

 

Xylem od ponad dwóch dekad współpracuje z producentami celulozy i papieru, aby wdrażać w ich procesach najbardziej zaawansowane, energooszczędne i łatwe w użyciu systemy ozonowania. Marka Wedeco firmy Xylem opracowała system Z-Compact, aby wyjść naprzeciw potrzebom przemysłu celulozowo-papierniczego, łącząc niezawodność i energooszczędność z kompaktową konfiguracją oraz systemami typu plug and play umożliwiającymi szybką instalację czy rozruch.

 

 

Sanitaire oferuje urządzenia do utylizacji ścieków rozpuszczające ozon, przeznaczone do systemów utylizacji biologicznej. Proces biofiltracji Leopold z wykorzystaniem ozonu rozkłada i utylizuje nawet najtrudniejsze do utylizacji substancje o chemicznym zapotrzebowaniu tlenu.