Oczyszczalnia ścieków

 

 

Efektywne i ekonomiczne rozwiązania

 

Dzisiejsze oczyszczalnie ścieków stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, stąd wymagania dotyczące ich efektywności oraz niezawodności ekonomicznej wciąż rosną.

 


Aby zastosować odpowiednie rozwiązanie techniczne niezbędna jest indywidualna analiza i zrozumienie procesów i problemów występujących na każdym z rozpatrywanych obiektów. Dzięki takiemu podejściu oferujemy rozwiązania techniczne maksymalnie zoptymalizowane i dostosowane do potrzeb klienta.


Gospodarka osadowa

Podręcznik pompowanie osadu

 

  

 

Pompy zatapialne

Zadaniem pomp pracujących w oczyszczalniach ścieków jest pompowanie wszystkich dopływających ścieków w sposób możliwie niezawodny, energooszczędny i nie wymagający dużych nakładów na konserwację. Pompy zatapialne stosuje się do tłoczenia ścieków, wody procesowej, oraz wszelkiego rodzaju osadów.

 

 

Pompy Flygt z technologią N

 

Lata doświadczeń, dziesiątki stanowisk testowych w całej Europie oraz setki analiz przeprowadzonych na oczyszczalniach ścieków i na systemach przeznaczonych do transportu osadów ściekowych o zróżnicowanej zawartości suchej masy i lepkości pozwoliły na stworzenie unikalnego rozwiązania technicznego. Najnowsza generacja pomp Flygt z technologią N to urządzenia zapewniające wysokosprawny i bezproblemowy transport osadów ściekowych o zawartości suchej masy do 8% przy maksymalnej redukcji kosztów eksploatacji. 

 

 

 

 

Mieszadła zatapialne Flygt serii 4400

 

Substancje stałe (osad, włókna, piasek, itp. ) znajdujące się we wstępnie oczyszczonych ściekach muszą być utrzymywane w zawiesinie. Równocześnie musi być zapewniona wymagana średnia prędkość przepływu. Prędkość przepływu ustala stan równowagi między siłą ciągu mieszadła a stratami przepływu.Mieszadła zatapialne Flygt serii 4400

 

Wolnoobrotowe mieszadła zatapialne Flygt serii 4400 są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem pozwalającym na wytwarzanie przepływu w zbiornikach z osadem czynnym. Stabilną i pewną pracę mieszadeł umożliwiają prowadnice, na których się je instaluje.

 

 

 

 

Pompy recyrkulacyjne Flygt serii PP 4600

 

Część ścieków z osadem czynnym (zaw. suchej masy ok. 0,5%) jest zawracana z komory osadu czynnego do komory denitryfikacji w celu usunięcia azotu. Niezbędna jest do tego pompa recyrkulacyjna. Ze względu na konstrukcję osadników i technologiczny obieg ścieków pompa musi tłoczyć duże objętości na niewielką wysokość.


Poziome pompy śmigłowe Flygt serii 4600

 

Ustawiona poziomo pompa recyrkulacyjna jest wyposażona w wirnik śmigłowy. Pompowane medium przepływa przez pompę osiowo.

 

 

 

 

Mieszadła kompaktowe Flygt serii 4600

 

We wszystkich procesach wymagających homogenizacji ścieków i osadów lub w celu uniknięcia sedymentacji osadów w zbiornikach lub do zbiorników wyrównawczych zalecane są kompaktowe mieszadła zatapialne. Nasze mieszadła zapewniają maksymalną siłę ciągu przy minimalnym zużyciu energii.

 


Mieszadła zatapialne Flygt serii 4600

 

 

 

Zestaw strumienicowy napowietrzający
 

Jest to bardzo wydajne rozwiązanie ponieważ pracuje w stanie zanurzonym a jedyną widoczną częścią zestawu strumieniowego napowietrzającego jest rura zasysająca powietrze wraz z tłumikiem dźwięku.  Zestawy strumienicowe napowietrzające są przeznaczone do eksploatacji w małych i średnich zbiornikach.

 


Zestaw strumienicowy Flygt
 

Zestawy strumienicowe wyposażone w nasze pompy zatapialne są niezastąpione tam gdzie wymagane jest elastyczne i niezawodne napowietrzanie w połączeniu z mieszaniem zawartości komory. Łatwe w montażu, eksploatacji i konserwacji, nie wymagają stosowania kompresorów. Realizują liczne zadania, takie jak mieszanie, homogenizacja, zwalczanie nieprzyjemnych zapachów i oksydacja.

 

 

 

 

Systemy napowietrzania Sanitaire
 
Systemy Sanitaire i Flygt oferują wysoką skuteczność napowietrzania, niskie koszty eksploatacji, wysoką elastyczność i odporność na uszkodzenia i niezawodny transfer tlenu we wszystkich aplikacjach napowietrzania ścieków.
 

 

Obecnie w typowej oczyszczalni ścieków koszt energii napowietrzania szacuje się na 30%-70% całkowitych kosztów. Udoskonalenie procesów oczyszczania biologicznego zapewnia duże oszczędności energii i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Bez względu na geometrię zbiornika i aplikację procesową, systemy Sanitaire okazały się skuteczne w tysiącach środowisk i branż na całym świecie.

 

 

 

 

Systemy UV Wedeco
 
Konwencjonalne metody utylizacji ścieków nie nadążają za coraz surowszymi limitami ilości odprowadzanych ścieków. Ponadto, niedostatek wody wymusza coraz większe inwestycje w ponowne użycie ścieków. Systemy UV WEDECO to najlepszy sposób, aby poradzić sobie z powyższymi wyzwaniami.
 
 
Naświetlanie promieniami UV jest niezawodnym, sprawdzonym sposobem unieszkodliwienia 99,99% patogenów takich jak bakterie, wirusy i pasożyty - sposób ten nie wpływa negatywnie na jakość wody ani nie przyczynia się do tworzenia produktów ubocznych.
 
 
 
 
Systemy ozonowania Wedeco
 
Utlenianie ozonem jest jedną z najbardziej skutecznych i przyjaznych dla środowiska metod stosowanych w uzdatnianiu wody, bieleniu papieru i celulozy oraz wielu innych obszarach zastosowań. Systemy ozonowania WEDECO nowej generacji zapewniają maksymalną wydajność orasz szeroki zakres możliwości dostosowania systemu do indywidulanych potrzeb.
 

Nowa generacja systemów ozonowania WEDECO została zaprojektowana tak, aby osiągnąć maksymalną dostępność ozonu oraz minimalne zużycie energii. Najnowsza technologia elektrod to ograniczone do minimum czynności konserwacyjne, niezrównane możliwości dostosowania do potrzeb oraz zmniejszenie energii nawet o 20%.