Kanalizacja lokalna

 

Zadanie pompowni ścieków polega na sprawnym i energooszczędnym pompowaniu napływających ścieków do przewodów tłocznych w sposób wymagający stosunkowo niewielkich nakładów na konserwację.

 Właściwe zaprojektowanie pompowni ma decydujące znaczenie dla kosztów wieloletniej jej eksploatacji. Właściwy dobór wszystkich elementów pompowni, czyli pomp, podzespołów mechanicznych, urządzeń sterujących i zbiornika ma istotny wpływ na funkcjonowanie całego systemu, a w związku z tym także na koszty jego eksploatacji.

 

Oceniając koszty pompowni ścieków wyłącznie na podstawie kosztów inwestycyjnych, bez uwzględnienia szczegółów technicznych, należy się liczyć z koniecznością ponoszenia wyższych nakładów w dłuższej perspektywie. Rozwiązanie techniczne oraz jakość zastosowanych elementów i podzespołów decydują o ekonomiczności całej inwestycji.

 

 

​Dodatkowe informacje

Pompy Flygt C 3000
Pompy Flygt D 8000
Pompy Flygt D 8200 
Pompy Flygt F 3000 
Pompy Flygt N 3000
Zawory płuczące  
Pompownia TOP  

APF - czyszczenie pompowni