Kanalizacja lokalna

 

Zadanie pompowni ścieków polega na sprawnym i energooszczędnym pompowaniu napływających ścieków do przewodów tłocznych w sposób wymagający stosunkowo niewielkich nakładów na konserwację.

 


@ joef - Fotolia.com


Właściwe zaprojektowanie pompowni ma decydujące znaczenie dla kosztów wieloletniej jej eksploatacji. Właściwy dobór wszystkich elementów pompowni, czyli pomp, podzespołów mechanicznych, urządzeń sterujących i zbiornika ma istotny wpływ na funkcjonowanie całego systemu, a w związku z tym także na koszty jego eksploatacji.

 

Oceniając koszty pompowni ścieków wyłącznie na podstawie kosztów inwestycyjnych, bez uwzględnienia szczegółów technicznych, należy się liczyć z koniecznością ponoszenia wyższych nakładów w dłuższej perspektywie. Rozwiązanie techniczne oraz jakość zastosowanych elementów i podzespołów decydują o ekonomiczności całej inwestycji.

 

 

​Dodatkowe informacje

Pompy Flygt C 3000
Pompy Flygt D 8000
Pompy Flygt D 8200 
Pompy Flygt F 3000 
Pompy Flygt N 3000
Zawory płuczące  
Pompownia TOP  

APF - czyszczenie pompowni

 

Wynajem pomp
Dystrybutorzy
Autoryzowane serwisy
Kontakt

 
 
 
 

Pompy z wirnikami kanałowymi od wielu lat są stosowane do tłoczenia różnego rodzaju mediów. Konstrukcja układu hydraulicznego pozwala na osiągnięcie wysokiej sprawności hydraulicznej przy zachowaniu dużego wolnego przelotu pompy. Ich sprawność stanowiła punkt odniesienia przy opracowywaniu układów hydraulicznych nowej generacji w technologii N.

 

 

 
Pompy Flygt serii D 8000 to wysoce niezawodne zatapialne pompy vortex do efektywnego transportu mediów powodujących korozje. W całości wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 pompy Flygt D 8000 cechuje wirnik o dużym przelocie typu Vortex, który zapewnia stałe parametry przez cały okres ich użytkowania, niezawodność eksploatacyjną i konserwacje ograniczoną do minimum.
 
 
 
 
Pompy Flygt serii D 8200 zostały skonstruowane z myślą o pracy w trudnych warunkach dlatego z łatwością transportują ścieki komunalne i przemysłowe oraz są wykorzystywane w szerokim zakresie do innych zastosowań. Wszystkie części składowe pomp są specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane w celu optymalizacji pracy oraz przedłużenia żywotności pompy.
 
 
 
Pompy rozdrabniające typoszeregu F 3000 nadają się szczególnie do tłoczenia mediów o dużej zawartości materiałów stałych. Mocne wirniki tnące oraz płyta tnąca wykonane są z odpornej na ścieranie stali wysokochromowej i mogą ciąć materiał o długich włóknach. Dzięki temu medium staje się bardziej jednorodne i łatwiej jest je pompować.
 
 
 
 
Ryzyko zatykania podczas tłoczenia przefermentowanego substratu należy ograniczyć do minimum. Pompy Flygt z technologią N stanowią tu najlepsze rozwiązanie. Chroniony patentem układ hydrauliczny charakteryzuje się samooczyszczaniem i osiąga stałą wysoką sprawność przekraczającą 80%.

 
Pompy te przeznaczone są przede wszystkim do pompowania wody opadowej, powierzchniowej, morskiej lub chłodzącej. Pompy serii P znajdują zastosowanie we wszystkich przypadkach, gdy jest konieczność pompowania dużych ilości cieczy przy niewielkich wysokościach podnoszenia, przy zachowaniu wysokiej sprawności. Inne obszary zastosowań tych pomp to procesy recyrkulacji w technologiach oczyszczania.

 
 
 
Pompownia TOP - inaczej The Optimum Station - posiada nowe rozwiązania dna komory czerpnej pompowni. Ta pompownia jest rozwiązaniem kompleksowym, w którym pompy i komora pompowni stanowią specjalnie dobrany, współpracujący system. Pompownia TOP jest przewidziana do instalacji pomp z wirnikami C, D, F, M i N.

 


Zawór płuczący Flygt 4901 i 4910 pomagają w usuwaniu osadów i kożuchów powierzchniowych tworzących się w pompowniach. Zawór płuczący jest przymocowany do korpusu pompy dzięki czemu unika się dodatkowych strat hydraulicznych. Przy każdym włączeniu pompy przez zawór płuczący wypływa z dużą prędkością odpowiednio skierowany strumień ścieków.
 
 
 
 
Elektroniczne urządzenie czyszczące APF-Cleaner jest zintegrowane z systemem sterującym. Praca pomp jest tak sterowana, że co pewien czas proces pompowania kontynuowany jest po przekroczeniu minimalnego stanu wody. Dzięki temu znajdujące się w cieczy substancje stałe zostają odpompowane. Po osiągnięciu stanu wody, przy którym zaczyna się zasysanie powietrza, pompa automatycznie się wyłącza, aby nie dopuścić do pracy na sucho.