Kanalizacja ciśnieniowa

 
 
Ekonomiczne odprowadzanie ścieków
 
 
System kanalizacji ciśnieniowej ma na celu zapewnienie ekonomicznego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych i zakładów. System powinien polegać na optymalnym wzajemnym dostosowaniu wszystkich elementów, gwarantującym dobre funkcjonowanie całej jednostki. Systemy kanalizacji ciśnieniowej stosowane są przede wszystkim na obszarach rzadko zaludnionych, na peryferiach miast i na terenach wiejskich.
 

Pierwsze systemy kanalizacji ciśnieniowej zostały opracowane w Stanach Zjednoczonych w latach 60-tych. Zostały one potem rozpowszechnione w latach 70-tych na terenach wiejskich charakteryzujących się wysokim poziomem wody gruntowej lub skalnym podłożem. W warunkach tych stosowanie konwencjonalnych systemów kanalizacyjnych wydaje się niepraktyczne, nieekonomiczne lub z innych przyczyn nieodpowiednie. 

 

 

Prawdziwy przełom w zakresie stosowania tego systemu nastąpił jednak dopiero w latach 70-tych i 80-tych wraz z opracowaniem odśrodkowych pomp zatapialnych z wirnikiem rozdrabniającym. Pompy te są ekonomiczne, niezawodne i proste w użyciu. Mogą być stosowane do pompowania wody zanieczyszczonej pod dużym ciśnieniem w systemach wymagających przewodów o małej średnicy. Dzisiaj systemy kanalizacji ciśnieniowej stały się najbardziej rozpowszechnioną i praktyczną alternatywą kanalizacji, zwłaszcza na obszarach o mniejszym zaludnieniu.

 

 

Materiały
Przewody ciśnieniowe i otwory rewizyjne powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję i na stały kontakt ze ściekami i gazami. Materiał musi być wytrzymały na stałe cykliczne obciążenia. Stosowane są przede wszystkim polichlorek winylu (PVC) i polietylen wysokociśnieniowy (HDPE).

 

 

Aspekt opłacalności
Główną przyczyną stosowania systemów kanalizacji ciśnieniowej jest ekonomiczność takiego rozwiązania. Niewątpliwie cena za jeden metr długości tradycyjnego przewodu rurowego (kanału o spadku naturalnym) jest wysoka. Zwłaszcza na terenach o niewielkim zaludnieniu wiąże się to z dużymi kosztami dla gospodarstw podłączonych do takiego systemu. Natomiast kanalizacja ciśnieniowa może być zainstalowana po znacznie niższej cenie.

 

Kanalizacja ciśnieniowa jest rozwiązaniem zdecydowanie korzystniejszym także na terenach, gdzie przy kopaniu szybów natrafiono na podłoże skalne. Kopanie głębokich i szerokich rowów, niezbędnych do poprowadzenia tradycyjnych przewodów rurowych, jest wielokrotnie droższe niż przygotowanie płaskich i wąskich wykopów dla kanalizacji ciśnieniowej.   

 
 
 

Opis systemu 

 


Systemy kanalizacji ciśnieniowej składają się z dołu lub zbiornika, najczęściej prefabrykowanego zbiornika z betonu lub tworzywa sztucznego oraz z pompy i przewodów rurowych, tworzących razem system. W systemach kanalizacji ciśnieniowej pracują małe pompy, najlepsze są pompy zatapialne z wirnikiem rozdrabniającym, które pompują ścieki z gospodarstw domowych lub grup gospodarstw do sieci kanalizacji ciśnieniowej, która odprowadza ścieki do odbiornika.

Pompownie znajdują się na głębokości 1,8 i 2 m i mają średnicę 0,9 - 1,0 m. Są to pompownie w pełni standardowe, aby maksymalnie obniżyć koszty produkcji i uprościć konstrukcję urządzeń. Objętość czynna (między poziomem włączania i wyłączania studzienki) została zminimalizowana, aby zapobiec sedymentacji osadów i powstawania nieprzyjemnych zapachów.

 
Pompy rozdrabniające stosowane najczęściej w systemach kanalizacji ciśnieniowej, mają wydajność od 2 do 6 l/s przy wysokościach podnoszenia między 20 i 50 m. Moc silnika wynosi między 2 i 7 kW. Normalne wyposażenie pomp obejmują wirniki rozdrabniające lub mielące, których zadanie polega na zmniejszaniu wymiarów substancji stałych znajdujących się w pompowanej cieczy. Nierozdrobnione ciała stałe mogą bowiem bardzo szybko powodować zapychanie przewodów rurowych o małej średnicy.

Ciśnieniowa rura kanalizacyjna jest przewodem o małej średnicy, prowadzonym stosunkowo płytko pod ziemią (najczęściej poniżej granicy zamarzania gleby). Jej przebieg w dużym stopniu odzwierciedla profil powierzchni. Typowe średnice przewodów kanalizacji ciśnieniowej wynoszą 50 do 120 mm, w zależności od wytycznych zainteresowanej gminy. Najczęściej używanymi materiałami do produkcji przewodów kanalizacji ciśnieniowej są polichlorek winylu (PVC) lub polietylen wysokociśnieniowy (HDPE).