Gospodarka morska

 
Rynek offshore jest najbardziej zróżnicowanym rynkiem i dotyczy głównie rozwiązań przeznaczonych do stosowania na morzu, ale nie tylko.
 
 
 
Firma Xylem oferuje wiele rozwiązań dedykowanych na rynek offshore między innymi pompy zatapialne Flygt które stosuje się do pompowania wody morskiej a także technologie UV do uzdatniania wody pitnej, wody balastowej oraz ścieków ze statkuPompy poddawane są specjalnej obróbce powierzchniowej i dodatkowo wyposażone w anody cynkowe.

 

 

​Dodatkowe informacje
 
 
Zastosowania pomp na statkach
 
  • balast barek
  • odwadnianie statków
  • pompowanie odpadów rybnych
  • pogłębianie hydrauliczne
  • główne pompy odwadniające doki
  • pomocnicze odwadnianie doków
 
 
 
 
 
Zastosowania systemów UV na statkach
 
Coraz więcej uwagi na arenie międzynarodowej poświęca się odprowadzaniu ścieków do wód przybrzeżnych. Wprowadzane są normy i przepisy nakładające na armatorów obowiązek przetwarzania wody ściekowej na pokładzie.
 

 
 
Urządzenia UV Wedeco są stosowane między innymi w systemach utylizacji firmy Scanship - www.scanship.no, które pracują w oparciu o mechaniczne oczyszczanie wstępne, biofilmy, flotację, mikrofiltrację oraz dezynfekcję UV. Ścieki są poddawane stałym pomiarom w celu udokumentowania wysokiej jakości (niskiego poziomu substancji organicznych, odżywczych, patogenów, środków chemicznych, metali ciężkich i niebezpiecznych związków.
 

 
 
 
 
 
Dezynfekcja ścieków na statkach
 
Referencje:
Ponad 50 sztuk LBA / LBX sprzedanych na całym świcie
 
  • Norwegian Sun
  • Norwegian Sky
  • Norwegian Wind 
   
Każdy 3x LBA 110
Maksymalny przepływ: 1200 m³/h  (0,22 gpm)
 
 
 


 
Woda balastowa na statkach
 
Nowa konwencja IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej) - agencji ONZ do spraw bezpieczeństwa transportu morskiego ma za cel zmniejszyć transfer szkodliwych organizmów wodnych i patogenów w wodzie balastowej, wprowadzić wytyczne IMO dotyczące wody balastowej.
 

 
Konwencję zamierza podpisać ponad 30 krajów generujących 35% światowego tonażu transportu morskiego. Konwencja nakłada na wszystkie statki obowiązek zastosowania planów zarządzania wodą balastową i osadami.
 

 
 
Norwegian Cruise Lines
Norwegian Pearl
WEDECO LBX 200 - 50m³/h (220 gpm)
 
 

 

Kontenerowce, samochodowce, magajachty, fregaty
Przepływ: 50 - 1500m³/h (220 - 6604 gpm)

 

 

Mahle OPS © MAHLE
 ​