Gospodarka morska

 
Rynek offshore jest najbardziej zróżnicowanym rynkiem i dotyczy głównie rozwiązań przeznaczonych do stosowania na morzu, ale nie tylko.
 
© chrisberic - Fotolia.com
 
Firma Xylem oferuje wiele rozwiązań dedykowanych na rynek offshore między innymi pompy zatapialne Flygt które stosuje się do pompowania wody morskiej a także technologie UV do uzdatniania wody pitnej, wody balastowej oraz ścieków ze statkuPompy poddawane są specjalnej obróbce powierzchniowej i dodatkowo wyposażone w anody cynkowe.

 

 

​Dodatkowe informacje
 
 
Zastosowania pomp na statkach
 
  • balast barek
  • odwadnianie statków
  • pompowanie odpadów rybnych
  • pogłębianie hydrauliczne
  • główne pompy odwadniające doki
  • pomocnicze odwadnianie doków
 
 
 
 
 
Zastosowania systemów UV na statkach
 
Coraz więcej uwagi na arenie międzynarodowej poświęca się odprowadzaniu ścieków do wód przybrzeżnych. Wprowadzane są normy i przepisy nakładające na armatorów obowiązek przetwarzania wody ściekowej na pokładzie.
 

© worachatsodsri - Fotolia.com
 
 
Urządzenia UV Wedeco są stosowane między innymi w systemach utylizacji firmy Scanship - www.scanship.no, które pracują w oparciu o mechaniczne oczyszczanie wstępne, biofilmy, flotację, mikrofiltrację oraz dezynfekcję UV. Ścieki są poddawane stałym pomiarom w celu udokumentowania wysokiej jakości (niskiego poziomu substancji organicznych, odżywczych, patogenów, środków chemicznych, metali ciężkich i niebezpiecznych związków.
 

© icholakov - Fotolia.com
 
 
 
 
 
Dezynfekcja ścieków na statkach
 
Referencje:
Ponad 50 sztuk LBA / LBX sprzedanych na całym świcie
 
  • Norwegian Sun
  • Norwegian Sky
  • Norwegian Wind 
   
Każdy 3x LBA 110
Maksymalny przepływ: 1200 m³/h  (0,22 gpm)
 
 


 
Woda balastowa na statkach
 
Nowa konwencja IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej) - agencji ONZ do spraw bezpieczeństwa transportu morskiego ma za cel zmniejszyć transfer szkodliwych organizmów wodnych i patogenów w wodzie balastowej, wprowadzić wytyczne IMO dotyczące wody balastowej.
 

© Aleksey Stemmer - Fotolia.com
 
Konwencję zamierza podpisać ponad 30 krajów generujących 35% światowego tonażu transportu morskiego. Konwencja nakłada na wszystkie statki obowiązek zastosowania planów zarządzania wodą balastową i osadami.
 

© Oleksiy Mark - Fotolia.com
 
 
Norwegian Cruise Lines
Norwegian Pearl
WEDECO LBX 200 - 50m³/h (220 gpm)
 

 

Kontenerowce, samochodowce, magajachty, fregaty
Przepływ: 50 - 1500m³/h (220 - 6604 gpm)

 

Mahle OPS © MAHLE