Technologia biogazu

 

 

Biogaz - oczywista alternatywa

 

W warunkach wzrostu cen energii rośnie zainteresowanie jej odnawialnymi źródłami. Biogazownie stanowią jedną z tych technologii, które umożliwiają sprawną eksploatację prowadzoną w warunkach decentralizacji. Właśnie dlatego na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie wzrosła nie tylko liczba tych instalacji, ale również ich moc.

 

 

Najwięcej biogazowni znajduje się w Azji. Szacuje się że w Chinach jest ich około 7 milionów a w Indiach około miliona. Jednak są to głównie instalacje przydomowe o prostej konstrukcji wykorzystywane do gotowania i oświetlenia.

 

 

Największa na świecie biogazownia Penkun, Niemcy

 

W roku 2000 średnia moc biogazowni wynosiła 50kW, a obecnie sięga ona wielokrotnie więcej. Największa na świecie biogazownia o mocy 20 MW jest w Niemczech na północy kraju w mieście Penkun, blisko polskiej granicy.

 


© NAWARO BioEnergie AG -  http://nawaro.ag/en/

 

Pod względem zaawansowania technologicznego w tej branży liderem są Niemcy, gdzie liczba biogazowni przekroczyła w 2010 roku 6 tysięcy. W większości są to instalacje o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, których łączna moc wynosi ponad 2 200 MW.

 

Jeśli biogazowania ma pracować w sposób ekonomiczny, musi być w wysokim stopniu niezawodna. Złożoność tej instalacji wymaga tym samym wysokiej jakości elementów na wszystkich etapach - od planowania i projektowania aż po długi okres eksploatacji.

 

 

 

Z firmą Xylem od samego początku

 

Pompy i mieszadła Flygt mają podstawowe znaczenie w instalacjach biogazu, ponieważ substrat musi być w ruchu. W przypadku ciekłego obornika stosuje się je nawet w pomieszczeniach hodowlanych, choć w innych przypadkach można je spotkać w kanale wstępnym i zbiornikach magazynowych, w komorze fermentacyjnej (fermentatorze) i w końcowym zbiorniku zasobnikowym substratu. Muszą radzić sobie z różnymi długościami rur i różnicami wysokości, jak również muszą zapewnić dokładne mieszanie. Firma Xylem oferuje bogatą gamę zatapialnych pomp i mieszadeł gwarantując ich sprawność i funkcjonalność.

 


Ważnymi czynnikami uzyskania wysokiej wydajności gazowej jest konfiguracja zamontowanych podzespołów oraz jakośc zastosowanych odczynników. Na uzyskanie optymalnej fermentacji wpływ mają następujące czynniki:

 • stabilna temperatura
 • brak dostępu atmosferycznego tlenu
 • wysoka aktywność mikroorganizmów
 • oraz najważniejszy czynnik - dobre mieszanie

 

 

 


Ilość suchej masy w substracie rośnie zależnie od ilości słomy i paszy. Pompy serii N i F firmy Flygt umożliwiają niezawodne pompowanie gnojowicy do zbiorników magazynowych bez powstawania blokad.

Woda używana w trakcie kiszenia nie może stykać się z wodą gruntową. Odcieki zebrane z kiszonki mogą być nawozem i można je pompować bezpośrednio do zbiornika magazynowego substratu przefermentowanego. Idealne do tego celu są pompy serii D i F.
 

Gnojowicę należy mieszać, aby nie dopuścić do powstawania warstw flotującego i sedymentującego materiału — do tego celu służą szybkie, kompaktowe mieszadła serii 4600 firmy Flygt. Mieszadła serii 4600 firmy Flygt są właśnie przeznaczone do tego celu. Do zbiorników magazynowych są czasami dodawane stałe i ciekłe koenzymy.

 
Aby w pełni wykorzystać potencjał energetyczny substratu, należy go poddać właściwej obróbce, w której kluczową rolę odgrywają jednorodność, temperatura i zawartość cząstek stałych. Do podawania ciekłego substratu można wykorzystać przykładowo wyporową pompę śrubową.

 

 

 
Mieszadła serii 4460 firmy Flygt, szerzej znane jako mieszadła wolnoobrotowe, zapewniają mieszanie w kontrolowanych warunkach oraz jednorodność substratu, ułatwiając także usuwanie pęcherzyków gazu na powierzchnię. Kompaktowe mieszadła z serii 4600 nie dopuszczają także do powstawania warstw flotującego i sedymentującego materiału.


Kluczowym etapem oczyszczania gazu jest usuwanie kondensatu (skroplin). Skraplanie występuje głównie na zimnej rurze gazu, a usuwanie skroplin odbywa się przy użyciu odwadniacza. Po zebraniu kondensat jest przetrzymywany w studzience Compit firmy Flygt i chroniony przed zamarznięciem. Ze studzienki kondensat jest wypompowywana. Zamontowana pompa i inne podzespoły są odporne na działanie korozji.

 

 
W komorze tej substrat jest bardziej płynny i wymaga mniejszego mieszania. Zastosowanie mieszadeł kompaktowych serii 4600 i mieszadeł średniej wielkości serii 4460 uniemożliwia powstawanie odizolowanych obszarów osadów. Podobnie jak w komorze fermentacyjnej I, warstwy flotującego materiału są skutecznie mieszane, a gaz ulatnia się nad powierzchnię substratu.

 

 

Ostatecznym miejscem docelowym przefermentowanego i rzadkiego substratu jest końcowy zbiornik magazynowy substratu. Przed wykorzystaniem rolniczym substrat jest poddawany homogenizacji przy użyciu mieszadeł serii 4600 firmy Flygt. Pompy zatapialne serii N idealnie nadają się do wypompowywania substratu, gdyż pracują bez zatykania i charakteryzują się niskim poborem energii.
 

Jako wynalazca technologii zatapialnych silników do naszych maszyn, posiadamy 40-letnie doświadczenie,
a nasi inżynierowie rozporządzają wiedzą techniczną na najwyższym poziomie, potrzebną do rozwijania zarówno produktów jak i kompletnych systemów.

 

Sprawdzianem prowadzonej działalności jest zawsze to samo - zadowolenie klientów. Stanowi to jednocześnie przyczynę poszukiwania kontaktu z naszymi klientami, gdyż są oni cennym źródłem informacji. Dzięki temu jesteśmy też najchętniej wybieranym dostawcą.

 

 

 

Znak jakości, na którym można polegać

  
Żądaną wydajność wyjściową można uzyskać tylko wtedy, gdy wszystkie podzespoły działają w sposób niezawodny i współpracują ze sobą. Nawet krótka przerwa w jednym lub drugim procesie może zatrzymać działanie całej instalacji lub zmniejszyć jej wydajność. Oferujemy szeroką gamę zatapialnych pomp i mieszadeł o sprawdzonej niezawodności i wydajności. Z przyjemnością zawiadamiamy, iż otrzymaliśmy atest organizacji Fachverband Biogas e.V. (Niemieckie Stowarzyszenie Zawodowe Biogazownictwa).
 
 
 
 

Rozwiązania do gnojowicy i biogazowni

 

 

 
Pompy rozdrabniające typoszeregu F 3000 nadają się szczególnie do tłoczenia mediów o dużej zawartości materiałów stałych. Mocne wirniki tnące oraz płyta tnąca wykonane są z odpornej na ścieranie stali wysokochromowej i mogą ciąć materiał o długich włóknach. Dzięki temu medium staje się bardziej jednorodne i łatwiej jest je pompować.

 

 

Pompy zatapialne Flygt z technologią N
 

Ryzyko zatykania podczas tłoczenia przefermentowanego substratu należy ograniczyć do minimum. Pompy Flygt z technologią N stanowią tu najlepsze rozwiązanie. Chroniony patentem układ hydrauliczny charakteryzuje się samooczyszczaniem i osiąga stałą wysoką sprawność przekraczającą 80%.

 

 

Pompy zatapialne Flygt serii D

Dzięki swojej kompaktowej obudowie i małej masie pompy te charakteryzują się wyjątkową elastycznością, jeśli chodzi o zastosowanie. Stosowane są w biogazowniach głównie do tłoczenia substratów które nadają się do produkcji biogazu. Pompa wytwarza szybki wir pojawiający się pod działaniem wirnika.

 

 

Kompaktowe mieszadła Flygt 4600

W komorze fermentacyjnej (fermentatorze) potrzebne są wysokowydajne mieszadła. Zapewniają one jednorodność substratu, pomagają rozprowadzać ciepło, eliminują warstwy pływającego i tonącego materiału oraz usprawniają procesy metaboliczne.
Zatapialne mieszadła typoszeregu Flygt 4600 można w łatwy sposób przestawić w celu zapewnienia dobrego mieszania, i to bez względu na kształt zbiornika.


  

Mieszadła bananowe Flygt

Mieszadła bananowe Flygt łączą w sobie doskonałe rozwiązanie hydrauliczne z dużą średnicą i małą prędkością. Mieszadło bananowe jest tym samym optymalnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o wytwarzanie maksymalnego naporu przy minimalnym poborze mocy.

 

 

Separatory Flygt typ SC 2.600 i 3.800

Umożliwiają rozdzielenie gnojowicy i substratu biogazu na składniki płynne i stałe. Dzięki temu można uzyskać ciecz wolną od składników stałych a także suchy produkt kompostowalny. Do szczególnych zalet separatora Flygt SC 2.600 i 3.800 należą:
 • dzielone sito łatwe w konserwacji z możliwością montażu i demontażu przez jedną osobę
 • ślimak tłoczący z poliuretanowym zbierakiem zapewniający mniejsze zużycie materiału
 • podwójne ułożyskowanie ślimaka tłoczącego
 • brak możliwości styczności ślimaka i sita
 • przepustnica na całej długości otworu z uszczelką
 • automatyczne "korkowanie"
 • duże powierzchnie sit
 • wysokiej jakości materiały 
 • konstrukcja zapewniająca wysoka efektywność i sprawność pracy

 

 

 

  

Źródło (informacje ilościowe)
1. ioze.pl/energetyka-biogazowa/biogazownie-na-swiecie