Przemysł

  

 

Niezawodne produkty i rozwiązania

 

Przemysł to specjalny sektor naszej działalności. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu w zakresie technologii płynów, nasi specjaliści planują i projektują najlepsze rozwiązania.

 

  


 

Broszura przemysł metalurgiczny

Poradnik dotyczący pomp odwad​​niających 

  

Pompy Flygt są od wielu lat skutecznie stosowane w przemyśle. Przy pompowaniu cieczy pracuje wiele naszych niezawodnych i dostosowanych do medium roboczego pomp różnego typu.

 


 

Jako światowa firma z przedstawicielami w niemal wszystkich krajach świata jesteśmy w stanie szybko i sprawnie zaspokajać potrzeby Klientów. Dzięki wiedzy i zdobytemu doświadczeniu oferujemy i dostarczamy ekonomiczne oraz kompletne rozwiązania.

 

​​

 


​Dodatkowe informacje

 

 

 

 

 

 

 

 ​​​​​ 

 

Pompy i mieszadła

 

Oferujemy  pompy zatapialne i instalowane w suchych pompowniach oraz zatapialne mieszadła dla większości zastosowań spotykanych w przemyśle. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest pojedyncza pompa, czy rozwiązanie złożonego problemu, nasza firma zapewnia odpowiednie, najwyższej klasy maszyny, dobrane dzięki praktycznej wiedzy inżynieryjnej.

 


 

Zastosowanie produktów Flygt przynosi obniżenie kosztów eksploatacji i zwiększa niezawodność instalacji. Produkty nasze są zgodne z międzynarodowymi normami, co ułatwia instalację i gwarantuje wymienność z istniejącymi  instalacjami.

 

 

 

 

Zastosowania w stalowniach

 

 

Dostarczanie i dystrybucja wody

 

W głównych stacjach pomp, pompy Flygt zapewniają niezawodne dostarczanie wody do różnych procesów. Stosuje się pompy odśrodkowe jedno i wielostopniowe, montowane na poziomie suchym lub zatapialne, zależnie od warunków instalacyjnych i wymaganych parametrów. Dzięki szerokim możliwościom instalacji naszych pomp Klient może zoptymalizować położenie i typ pompowni, dostosowując ją do lokalnych potrzeb i możliwości.

 

 

Pompowanie wody i szlamu

 

W spiekalni szlam zawierający drobno zmieloną rudę i wodę jest pompowany do zakładu grudkowania. Tę drobną rudę miesza się z wodą, aby uzyskać zdatną do pompowania zawiesinę. Szlam jest następnie odwadniany przy użyciu filtrów i mieszany ze spoiwami i różnymi dodatkami, zależnie od pożądanego typu grudek. W tym procesie używane są pompy i mieszadła specjalnej konstrukcji.

 

 

 

Czyszczenie i chłodzenie

 

Pompy Flygt używane są do takich celów, jak dostarczanie wody do gaszenia koksu w piecach koksowniczych oraz chłodzenia: spieków w spiekalniach, wielkich pieców i form w urządzeniach do ciągłego odlewania. Stosuje się je także do usuwania zgorzelin z produktów stalowych oraz do chłodzenia produktów stalowych i walców w walcowniach gorących. Pompy Flygt potrafią sprostać wszelkim wymaganiom związanych z przepływem i ciśnieniem.

 


Oczyszczanie gazów

 

Ogromne ilości wody są potrzebne do oczyszczania gazów spalinowych, wytwarzanych w wielkich piecach i konwertorach. Stałe odpady ze skrubera są zwracane do wielkiego pieca przy czyszczeniu skrubera z pyłu i resztek metalu. W całym procesie oczyszczania gazów biorą udział pompy i mieszadła Flygt - od dostarczania wody do mokrego skrubera i filtrów, mieszania polimerów w zagęszczaczu i pompowania wody do wież chłodzących i z powrotem po pompowanie nadmiaru szlamu z zagęszczacza do zbiorników. Część wody jest oczyszczana w filtrach piaskowych i pompowana do odbiorników przy użyciu pomp procesowych Flygt.

 

 

 

Usuwanie zgorzelin

 

Zgorzeliny tworzące się podczas ogrzewania i ponownego ogrzewania kęsisk spadają przez walce do koryta, nieustannie spłukiwanego wodą, która przesuwa materiał do zbiornika zgorzelin. Używane do tego pompy muszą być odporne na działające ściernie zgorzeliny. Doskonale nadają się do tego celu odporne na ścieranie pompy pancerne Flygt, są odporne na zalanie i łatwe w instalacji.

 

 

Studzienki na ścieki z zakładu

 

W stalowniach w pobliżu każdej instalacji procesowej są studzienki zbierające ścieki (przemysłowe, technologiczne), nadmiar wody oraz wodę procesową. Pompowania wymagają ogromne ilości ścieków zawierających: żużel, węgiel i inne zanieczyszczenia. Do takich zastosowań idealnie nadają się zatapialne pompy do odwadniania i szlamowe.

 

 

 

Pobieranie wody z odstojników

 

Ze względów przede wszystkim ekonomicznych i środowiskowych niezbędne jest recyrkulowanie jak największej ilości wody procesowej, wykorzystywanej w procesach stalowni. Ze zbiorników odstojnikowych pobierane są duże ilości wody. Do pompowania tej zwracanej wody używane są zatapialne pompy Flygt, zwykle instalowane na pontonach.

 

 

 

Oczyszczalnia ścieków

 

Zatapialne pompy Flygt o dużych wydajnościach, mieszadła i systemy do napowietrzania, również są przeznaczone do pracy w oczyszczalniach ścieków ze stalowni. Na etapie flotacji używane są napowietrzacze i aeratory strumieniowe, a do mieszania polimerów w basenach do flokulacji oraz pompowania nadmiaru cieczy z zagęszczacza do odstojników używa się różnorodnych pomp i mieszadeł.

  

Zastosowania w przemyśle 
 
 • Mieszanie cieczy w wannach hartowniczych
 • Mieszanie płuczki wiertniczej
 • Pompowanie wody chłodzącej
 • Pompowanie wody ze zgorzeliną walcowniczą
 • Hydrotransport popiołów
 • Pompowanie białej wody w przemyśle celulozowo-papierniczym
 • Odpompowanie odcieków z hałd węglowych
 • Pompowanie ścieków
 • Zbiornik magazynowy ścieków
 • Ujęcia wody
 • Ujęcia wody dla nawodnienia
 • Ujęcia wody dla stacji hodowli ryb
 • Pompowanie i mieszanie odpadów z ferm rybnych
 • Pompowanie i mieszanie gnojowicy
 • Mieszanie mieszadłem zainstalowanym na tratwie

 

​​Przemysł celulozowo-papierniczy​​

 

Jako jeden z najskuteczniejszych utleniaczy, ozon ma wiele zastosowań w przetwórstwie celulozowo-papierniczym, od wybielania po utylizację ścieków. Dzięki niskiej emisji dwutlenku węgla oraz zdolności wybielania bez tworzenia chlorowych produktów ubocznych, ozon uważany jest za jedną z najlepszych dostępnych technologii.

 

 

 

Ozon w przemyśle celulozowo-papierniczym

 

 

Ponieważ ozon jest wytwarzany w miejscu użytkowania, a jego wykorzystanie następuje natychmiastowo, nie ma potrzeby transportu i przechowywania niebezpiecznych substancji chemicznych, co poprawia bezpieczeństwo pracowników i innych ludzi oraz zmniejsza ryzyko odpowiedzialności prawnej. Ozon rozkłada się, tworząc tlen, tym samym gazy odlotowe mogą być ponownie wykorzystane w dowolnym celu wymagającym użycia tlenu.

 

 

 

 

Lepsze rezultaty

 

Jako środek wybielający, ozon może być wykorzystany w mechanicznych lub chemicznych procesach wytwarzania masy celulozowej lub w procesach hybrydowych, takich jak TMP/CTMP/PGW. Może on mieć zastosowanie zarówno w przetwarzaniu drewna twardego, jak i miękkiego, ponadto stanowi on przyjazną środowisku metodę wybielania masy bezdrzewnej.
 
  
Ozon jest używany w celu otrzymania wysokiej jasności masy celulozowej i jednoczesnej poprawy jej czystości oraz wytrzymałości. Ozon zmniejsza poziom składników rozpuszczalnych (pak węglowy) i cząstek (zanieczyszczenia) w produkcie końcowym w postaci wybielonej rozpuszczającej się masy celulozowej, co wpływa na zwiększenie wytrzymałości włókna. Obniżenie kosztów środków chemicznych oznacza, że dodanie ozonu do procesów bez udziału chloru cząsteczkowego (ECF) może ograniczyć koszty wybielania o 20 do 35%. Dzięki zastosowaniu procesu wybielania bez udziału chloru cząsteczkowego (TCF) możliwe są jeszcze większe oszczędności.

 

 

 

 

 

Przyjazne środowisku procesy

 

Wykorzystanie ozonu w fabrykach celulozy i papieru zaczyna się od tworzenia masy i wybielania, ale na tym się nie kończy. Korzyści, które daje ozon przy utylizacji ścieków rozpoczynają się już w procesie wybielania, ponieważ ozon nie tworzy wchłanialnych halogenków organicznych (AOX) powstających z chloru i dwutlenku chloru.
 
  
Tym samym strumień dopływowy do systemu utylizacji ścieków jest wyższej jakości i o niższej toksyczności.  Ozon może rozbić trudno poddające się utylizacji substancje o chemicznym zapotrzebowaniu tlenu na elementy o zwiększonej biodegradacji, poprawiając stopień ich usuwania w procesach biologicznych. Ozon połączony z biofiltracją jest szczególnie skuteczny w procesach utylizacji ścieków po produkcji masy celulozowej i papieru, dzięki czemu pomaga zakładom produkcyjnym spełniać wymagania dotyczące utylizacji.
 
 
 
Efektywne rozwiązanie
 
W porównaniu z konwencjonalnymi technikami utylizacji opartymi na koagulacji i flokulacji, to połączenie jest najlepszą dostępną technologią usuwania trudnych do utylizacji substancji o chemicznym zapotrzebowaniu tlenu, które pozostają w końcowym strumieniu odpływowym.
 

 
Nawet tlen otrzymany wskutek rozkładu ozonu może być wykorzystany w jednostkach utylizacji biologicznej w celu poprawy ogólnej wydajności. Ozon stosowany w ostatnim etapie procesu oczyszczania rozkłada elementy składowe koloru i odoru oraz skutecznie dezynfekuje końcową substancję wypływającą. Ozon jest wykorzystywany do redukcji objętości osadów ściekowych oraz obniżenia wskaźnika objętości osadu, tym samym zmniejszając koszty usuwania ścieków. Może on dezynfekować wodę chłodzącą, zastępując biocydy. Ozon może nawet ograniczyć ogólne zużycie wody słodkiej w zakładzie poprzez umożliwienie ponownego użycia uzdatnionej wody w procesie utylizacji.  

 

 

 

 

 

Xylem jest światowym liderem w dziedzinie ozonowania

 

Xylem od ponad dwóch dekad współpracuje z producentami celulozy i papieru, aby wdrażać w ich procesach najbardziej zaawansowane, energooszczędne i łatwe w użyciu systemy ozonowania. Marka Wedeco firmy Xylem opracowała system Z-Compact, aby wyjść naprzeciw potrzebom przemysłu celulozowo-papierniczego, łącząc niezawodność i energooszczędność z kompaktową konfiguracją oraz systemami typu plug and play umożliwiającymi szybką instalację czy rozruch.

 

 

Sanitaire oferuje urządzenia do utylizacji ścieków rozpuszczające ozon, przeznaczone do systemów utylizacji biologicznej. Proces biofiltracji Leopold z wykorzystaniem ozonu rozkłada i utylizuje nawet najtrudniejsze do utylizacji substancje o chemicznym zapotrzebowaniu tlenu.​

​ ​