Przemysł

  

 

Niezawodne produkty i rozwiązania

 

Przemysł to specjalny sektor naszej działalności. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu w zakresie technologii płynów, nasi specjaliści planują i projektują najlepsze rozwiązania.

 

  


 

Broszura przemysł metalurgiczny

Poradnik dotyczący pomp odwad​​niających 

  

Pompy Flygt są od wielu lat skutecznie stosowane w przemyśle. Przy pompowaniu cieczy pracuje wiele naszych niezawodnych i dostosowanych do medium roboczego pomp różnego typu.

 


 

Jako światowa firma z przedstawicielami w niemal wszystkich krajach świata jesteśmy w stanie szybko i sprawnie zaspokajać potrzeby Klientów. Dzięki wiedzy i zdobytemu doświadczeniu oferujemy i dostarczamy ekonomiczne oraz kompletne rozwiązania.

 

​​

 


​Dodatkowe informacje
 

 

 

 

 

 

 

 

 ​​​​​ 

 

Pompy i mieszadła

 

Oferujemy  pompy zatapialne i instalowane w suchych pompowniach oraz zatapialne mieszadła dla większości zastosowań spotykanych w przemyśle. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest pojedyncza pompa, czy rozwiązanie złożonego problemu, nasza firma zapewnia odpowiednie, najwyższej klasy maszyny, dobrane dzięki praktycznej wiedzy inżynieryjnej.

 


 

Zastosowanie produktów Flygt przynosi obniżenie kosztów eksploatacji i zwiększa niezawodność instalacji. Produkty nasze są zgodne z międzynarodowymi normami, co ułatwia instalację i gwarantuje wymienność z istniejącymi  instalacjami.

 

 

 

 

Zastosowania w stalowniach

 

 

Dostarczanie i dystrybucja wody

 

W głównych stacjach pomp, pompy Flygt zapewniają niezawodne dostarczanie wody do różnych procesów. Stosuje się pompy odśrodkowe jedno i wielostopniowe, montowane na poziomie suchym lub zatapialne, zależnie od warunków instalacyjnych i wymaganych parametrów. Dzięki szerokim możliwościom instalacji naszych pomp Klient może zoptymalizować położenie i typ pompowni, dostosowując ją do lokalnych potrzeb i możliwości.

 

Pompowanie wody i szlamu

 

W spiekalni szlam zawierający drobno zmieloną rudę i wodę jest pompowany do zakładu grudkowania. Tę drobną rudę miesza się z wodą, aby uzyskać zdatną do pompowania zawiesinę. Szlam jest następnie odwadniany przy użyciu filtrów i mieszany ze spoiwami i różnymi dodatkami, zależnie od pożądanego typu grudek. W tym procesie używane są pompy i mieszadła specjalnej konstrukcji.

 

 

 

Czyszczenie i chłodzenie

 

Pompy Flygt używane są do takich celów, jak dostarczanie wody do gaszenia koksu w piecach koksowniczych oraz chłodzenia: spieków w spiekalniach, wielkich pieców i form w urządzeniach do ciągłego odlewania. Stosuje się je także do usuwania zgorzelin z produktów stalowych oraz do chłodzenia produktów stalowych i walców w walcowniach gorących. Pompy Flygt potrafią sprostać wszelkim wymaganiom związanych z przepływem i ciśnieniem.


Oczyszczanie gazów

 

Ogromne ilości wody są potrzebne do oczyszczania gazów spalinowych, wytwarzanych w wielkich piecach i konwertorach. Stałe odpady ze skrubera są zwracane do wielkiego pieca przy czyszczeniu skrubera z pyłu i resztek metalu. W całym procesie oczyszczania gazów biorą udział pompy i mieszadła Flygt - od dostarczania wody do mokrego skrubera i filtrów, mieszania polimerów w zagęszczaczu i pompowania wody do wież chłodzących i z powrotem po pompowanie nadmiaru szlamu z zagęszczacza do zbiorników. Część wody jest oczyszczana w filtrach piaskowych i pompowana do odbiorników przy użyciu pomp procesowych Flygt.

 

 

 

Usuwanie zgorzelin

 

Zgorzeliny tworzące się podczas ogrzewania i ponownego ogrzewania kęsisk spadają przez walce do koryta, nieustannie spłukiwanego wodą, która przesuwa materiał do zbiornika zgorzelin. Używane do tego pompy muszą być odporne na działające ściernie zgorzeliny. Doskonale nadają się do tego celu odporne na ścieranie pompy pancerne Flygt, są odporne na zalanie i łatwe w instalacji.

 

Studzienki na ścieki z zakładu

 

W stalowniach w pobliżu każdej instalacji procesowej są studzienki zbierające ścieki (przemysłowe, technologiczne), nadmiar wody oraz wodę procesową. Pompowania wymagają ogromne ilości ścieków zawierających: żużel, węgiel i inne zanieczyszczenia. Do takich zastosowań idealnie nadają się zatapialne pompy do odwadniania i szlamowe.

 

 

 

Pobieranie wody z odstojników

 

Ze względów przede wszystkim ekonomicznych i środowiskowych niezbędne jest recyrkulowanie jak największej ilości wody procesowej, wykorzystywanej w procesach stalowni. Ze zbiorników odstojnikowych pobierane są duże ilości wody. Do pompowania tej zwracanej wody używane są zatapialne pompy Flygt, zwykle instalowane na pontonach.

 

 

Oczyszczalnia ścieków

 

Zatapialne pompy Flygt o dużych wydajnościach, mieszadła i systemy do napowietrzania, również są przeznaczone do pracy w oczyszczalniach ścieków ze stalowni. Na etapie flotacji używane są napowietrzacze i aeratory strumieniowe, a do mieszania polimerów w basenach do flokulacji oraz pompowania nadmiaru cieczy z zagęszczacza do odstojników używa się różnorodnych pomp i mieszadeł.

  

Zastosowania w przemyśle 
 
 • Mieszanie cieczy w wannach hartowniczych
 • Mieszanie płuczki wiertniczej
 • Pompowanie wody chłodzącej
 • Pompowanie wody ze zgorzeliną walcowniczą
 • Hydrotransport popiołów
 • Pompowanie białej wody w przemyśle celulozowo-papierniczym
 • Odpompowanie odcieków z hałd węglowych
 • Pompowanie ścieków
 • Zbiornik magazynowy ścieków
 • Ujęcia wody
 • Ujęcia wody dla nawodnienia
 • Ujęcia wody dla stacji hodowli ryb
 • Pompowanie i mieszanie odpadów z ferm rybnych
 • Pompowanie i mieszanie gnojowicy
 • Mieszanie mieszadłem zainstalowanym na tratwie

 

 

 

 

Pompy zatapialne Flygt serii 5000
 

Pompy Flygt z serii 5000 są przeznaczone do pompowania bardzo wysoko abrazyjnych ciał stałych, które są zawieszone w cieczy. Seria pomp została zaprojektowana do uzyskania doskonałej wydajności przy niskim zużyciu energii. Pompy te charakteryzuje długa trwałość użytkowania i prosta konserwacja co sprawia że nadają się do szerokiej gamy aplikacji związanych z transportem szlamu.

 

Ryzyko zatykania podczas tłoczenia przefermentowanego substratu należy ograniczyć do minimum. Pompy Flygt z technologią N stanowią tu najlepsze rozwiązanie. Chroniony patentem układ hydrauliczny charakteryzuje się samooczyszczaniem i osiąga stałą wysoką sprawność przekraczającą 80%.
 
 
Pompy rozdrabniające typoszeregu F 3000 nadają się szczególnie do tłoczenia mediów o dużej zawartości materiałów stałych. Mocne wirniki tnące oraz płyta tnąca wykonane są z odpornej na ścieranie stali wysokochromowej i mogą ciąć materiał o długich włóknach. Dzięki temu medium staje się bardziej jednorodne i łatwiej jest je pompować.
  
 
Dzięki swojej kompaktowej obudowie i małej masie pompy te charakteryzują się wyjątkową elastycznością, jeśli chodzi o zastosowanie. Stosowane są w biogazowniach głównie do tłoczenia substratów które nadają się do produkcji biogazu. Pompa wytwarza szybki wir pojawiający się pod działaniem wirnika.
 
 
 
Pompy Flygt serii D 8000 to wysoce niezawodne zatapialne pompy vortex do efektywnego transportu mediów powodujących korozje. W całości wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 pompy Flygt D 8000 cechuje wirnik o dużym przelocie typu Vortex, który zapewnia stałe parametry przez cały okres ich użytkowania, niezawodność eksploatacyjną i konserwacje ograniczoną do minimum.
 
 
 
 
Pompy Flygt serii D 8200 zostały skonstruowane z myślą o pracy w trudnych warunkach dlatego z łatwością transportują ścieki komunalne i przemysłowe oraz są wykorzystywane w szerokim zakresie do innych zastosowań. Wszystkie części składowe pomp są specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane w celu optymalizacji pracy oraz przedłużenia żywotności pompy.

 

  

 

 

Pompy Flygt z serii 2600 są przeznaczone do użytku profesjonalnego w trudnych warunkach odwadniania między innymi w kopalniach. Ekstremalna wytrzymałość i odporność na zużywanie się sprawia, że te pompy zapewniają niezmiennie wysoką wydajność przez długi okres.

 

 

Pompy zatapialne Flygt serii 2700
 

Pompy Flygt z serii 2700 ze stali nierdzewnej są przeznaczone do pompowania cieczy agresywnych i ściernych z szerokim zróżnicowaniem poziomów pH. Te pompy są w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom odwadniania. Pompy idealnie sprawują się w warunkach pH 2 do 10, a więc są na tyle wytrzymałe, by pompować ciecze o odczynie zarówno wysoko kwaśnym, jak i wysoko zasadowym.

  

Systemy UV WEDECO

 

Promieniowanie UV docierają do mikroorganizmów i wpływają bezpośrednio na ich DNA. Na skutek zmian w DNA podział komórkowy mikroorganizmu zostaje przerwany, nie może on już się rozmnażać i tym samym przestaje mieć działanie patogenne. Z wykorzystaniem technologii UV możliwe jest zniszczenie w ciągu kilku sekund ponad 99,99% wszystkich czynników chorobotwórczych.


 

Systemy ozonowania WEDECO

Utlenianie ozonem jest jedną z najbardziej skutecznych i przyjaznych dla środowiska metod stosowanych w uzdatnianiu wody, bieleniu papieru i celulozy​ oraz w wielu innych obszarach zastosowań. Stosowanie ozonu nie jest skomplikowane głównym elementem jest generator ozonu produkujący gaz w miejscu jego wykorzystywania. Firma WEDECO z powodzeniem oferuje generatory ozonu serii SMO i PDO już ponad 20 lat.