Akwakultura

 


Akwakultura oznacza hodowlę i uprawę organizmów wodnych w celu zwiększenia pozyskiwania żywności a także innych produktów jak na przykład hodowle perłopławów w Japonii w celu uzyskania pereł.
 

 

Jest to dynamicznie rozwijający się obszar stwarzający możliwości poszerzenia oferty produktowej i zmniejszenie niebezpieczeństwa przełowienia licznych populacji, zwłaszcza organizmów morskich.  

 


   

  Akwakultura postrzegana jest jako alternatywa dla tradycyjnego rybołówstwa i według standardów unijnych dzieli się na pięć działów

  • hodowla w stawach ziemnych (gospodarka karpiowa)
  • hodowla w systemach przepływowych (gospodarka pstrągowa)
  • hodowla w systemach recyrkulacyjnych (chów basenowy)
  • hodowla w sadzach (chów sadzowy)
  • wylęgarnictwo i larwikultura

   

  Obecnie hodowla ryb jest najszybciej rozwijającym się w skali globalnej sektorem przemysłu spożywczego. Jednak wraz ze wzrostem zarybienia stawów, rośnie również liczba patogenów, co zwiększa ryzyko epidemii. Uzdatnianie i dezynfekcja wody odgrywają decydującą rolę w zapobieganiu wybuchu epidemii i strat w hodowli.

   

  Systemy ozonowania oraz UV marki WEDECO stosowane są w hodowli ryb od roku 1976. W zależności od parametrów systemu hodowlanego (np. rodzaju i jakości wody, systemu przepływowego lub recyrkulacyjnego, hodowanego gatunku i etapu jego rozwoju oraz zwalczanych patogenów) oferujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w celu zapewnienia optymalnych warunków dla ryb.

   

  Szeroka wiedza, obszerne zaplecze inżynieryjne oraz duży wachlarz produktów, w połączeniu z doskonałym zrozumieniem potrzeb klientów pozwalają nam dostarczać systemy wysoce efektywne i ekonomiczne.

   

   

   

  Dezynfekcja bez użycia środków chemicznych

   

  Przy dezynfekcji promieniami ultrafioletowymi (UV) reakcja fotochemiczna inaktywuje patogenne mikroorganizmy, które nie mogą się już rozmnażać i giną. Jest to bardzo efektywny sposób dezynfekcji niezmieniający naturalnych właściwości wody ponieważ nie wymaga użycia środków chemicznych oraz nie pozostawia szkodliwych produktów ubocznych.

   

  Zalety

  • Wysoka skuteczność w walce z patogenami
  • Możliwość ograniczenia szczepień
  • Szybszy wzrost, mniejsza śmiertelność
  • Łatwa obsługa
  • Brak ryzyka przedawkowania

   

   

   

   

  Wsparcie dla recyklingowej wody

   

  Ozon jest najwłaściwszym wyborem w celu eliminacji cząstek organicznych i nieorganicznych, złogów rozpuszczonych substancji, mikroflokulacji substancji organicznych oraz materiałów galaretowatych. Oksydacja ozonem jest najbardziej efektywną metodą zapewnienia wysokiej jakości wody. Dzięki temu woda może być recyklingowana i ponownie użyta w celach hodowlanych.

   

   

   

   

  Dezynfekcja ścieków bez użycia środków chemicznych

   

  W normalnych warunkach ozon jest niestabilnym gazem o wysokiej reaktywności składającym się z trzech atomów tlenu. Można go otrzymać z tlenu lub powietrza według zasady cichego wyładowania elektrycznego. Podczas procesu utleniania ozon zazwyczaj ulega całkowitemu zużyciu i z powrotem rozkłada się do tlenu. Resztkowy ozon w gazie odlotowym jest ponownie przekształcany w tlen przez system destrukcji ozonu resztkowego.

   

  Zalety

  • Ponowne użycie wody zmniejsza koszty
  • Szybszy wzrost ryb
  • Krótszy czas hodowli
  • Możliwość ograniczenia szczepień
  • Łatwa obsługa

   


   

  Technologia ozonowania WEDECO

  WEDECO Modular, GSA/GSO i OCS to kompaktowe generatory ozonu oraz wstępnie zmontowany system typu "plug & play" generujący ozon od 2 g/h do 400 g/h na jednostkę.

  Gaz zasilający: powietrze, PSA lub tlen


   

   

  Doskonałość w działaniu

   

  Systemy ozonowania i UV marki WEDECO mogą być łatwo dostosowane do istniejących warunków. Przejrzyście rozplanowane instalacje i łatwa obsługa ułatwiają dostęp do przyjaznych środowisku technologii uzdatniania wody. Wszystkie systemy produkowane są w Niemczech i spełniają najwyższe standardy jakościowe.

   

   

   

   

  Hodowla ryb - dezynfekcja ujęć wodnych
   
  Dopływ wody - woda słodka (rzeki)
  Przepływ: 700 m³/h (4,4 MGD) na jednostkę
  Transmitancja (UVT): 70%
  4x system WEDECO TAK, rozszerzony o 4x system WEDECO LBX 1000
   

  Fjon Bruk - Norwegia
   
   

  Fjon Bruk - Norwegia
   

   

  Dodatkowe informacje

  Systemy dla hodowli ryb
  Pompy Flygt 2000​​
  System UV WEDECO A
  System UV WEDECO BX
  Systemy UV WEDECO LBX
  System UV WEDECO Spektron
  System UV WEDECO TE / TA 
  System UV WEDECO TAK
  System UV WEDECO DURON
  System UV Wedeco ECORAY

  Generatory ozonu serii GSO
  Generatory ozonu GSO/GSA
  Technologia EFFIZONevo

   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   

  Seria WEDECO A
  • Kompaktowy system UV o wysokiej wydajności do zastosowań w małych instalacjach wody pitnej
  • Certyfikaty DVGW / ÖNORM
   

   

   

  Seria WEDECO BX
  • Kompaktowy system UV o najwyższej elastyczności
  • Dezynfekcja wody pitnej o przepływie do 2200 m³/h

   

   
   

  Seria WEDECO Spektron
  • Wydajny system dezynfekcji UV wody pitnej o przepływie 1480 m³/h
  • Certyfikaty DVGW oraz
   ÖNORM

    

   

   


  Seria WEDECO TE / TA 
  • Zanurzeniowe moduły UV
  • Zapobieganie wzrostowi bakterii w zbiornikach na wodę
  • Dezynfekcji fazy gazowej w zbiornikach
  • Dezynfekcja powierzchni wody

   

   

   

   

      

      
     Seria WEDECO DURON 
     • Nowy system dezynfekcji w kanałach otwartych zapewnia bezpieczne oczyszczanie i utylizację ścieków najwyższej jakości przy minimalnym zużyciu energii.

      

      

      

     1) Materiały firmy Xylem dotyczące produktów WEDECO
     2) http://pl.wikipedia.org/wiki/Akwakultura

     3) http://www.w-modr.pl/index.php?id=365