Zastosowania systemów UV

 

 

Zaawansowana technologia systemów WEDECO UV

Promieniowanie ultrafioletowe ma wiele zastosowań. Nadaje się nie tylko do dezynfekcji wody do picia, ale również do niszczenia szkodliwych mikroorganizmów w innych cieczach, na powierzchni i w powietrzu a także można je wykorzystywać do utleniania. Firma Xylem oferuje standardowe i dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania przewidziane dla wody do picia, ścieków, wody technologicznej i wody ultraczystej, jak również rozwiązania do zastosowań specjalnych (zaawansowane techniki utleniania).

 

 

Woda do picia

Zapewnienie zdrowej wody do picia stanowi jedno z głównych zastosowań dezynfekcji UV. Chodzi tu nie tylko o centralną, organizowaną zazwyczaj w skali całego miasta, dezynfekcję wody do picia - również ważną rolę odgrywa zdecentralizowane uzdatnianie wody do picia w gospodarstwach domowych i przemyśle.


© Aliaksei Lasevich - Fotolia.com

 

WEDECO Aquada - woda pitna dla lokali mieszkalnych, szkół, hoteli, szpitali, gospodarstw rolnych

 

WEDECO BX - domowe i komunalne zaopatrzenie w wodę pitną

 

WEDECO K - zaopatrzenie w wodę pitną

 

WEDECO LBX - szczególne właściwości wody pitnej

 

WEDECO Spektron - domowe i komunalne zapatrzenie w wodę

 

 

Ścieki

Największym rynkiem dla technik UV jest dezynfekcja ścieków. Dezynfekcja wody po biologicznym oczyszczaniu w oczyszczalni ścieków ma podstawowe wręcz znaczenie z punktu widzenia ochrony zdrowia i ochrony środowiska, a w wielu krajach na całym świecie stanowi przy tym przedmiot wymagań formułowanych przez obowiązujące prawo, Jest to jedyny niezawodny sposób blokowania kanału przenoszenia wirusów, bakterii i pasożytów w łańcuchu pokarmowym. Systemy WEDECO UV oferowane przez firmę Xylem, mogące pracować z wydajnością dziesiątek lub setek metrów sześciennych na godzinę, można optymalnie dopasowywać do warunków panujących w miejskich lub przemysłowych oczyszczalniach ścieków.


© atlantis1986 - Fotolia.com

 

WEDECO DURON - najwyższa efektywność dezynfekcji ścieków

 

WEDECO LBX - ścieki oczyszczone, ciecze o niskiej przepuszczalności

 

WEDECO TAK 55 - dezynfekcja w kanałach otwartych, bezpieczna dezynfekcja dużych ilości ścieków

 

WEDECO TAK Smart - ekonomiczne rozwiązanie do łatwej dezynfekcji ścieków o małym przepływie

 

 

Woda technologiczna

Przemysł potrzebuje w licznych zastosowaniach idealnie czystej, zdezynfekowanej wody. W przemyśle spożywczym i branży napojów woda pozbawiona patogenów potrzebna jest, przykładowo, do płukania i mycia oraz do samej produkcji. Jest również nieodzownie potrzebna do dezynfekcji sprzętu szpitalnego oraz w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.


© kasto - Fotolia.com

 

WEDECO BX - przemysł spożywczy, woda procesowa do użytku przemysłowego

 

WEDECO ME Pharma - woda procesowa i woda dejonizowana do użytku przemysłowego

 

WEDECO LBX - woda procesowa, syrop cukrowy

 

WEDECO Spektron - przemysł spożywczy, woda procesowa do użytku przemysłowego

 

WEDECO TE - dezynfekcja fazy gazowej w zbiornikach, dezynfekcja powierzchni

 

 

Woda ultraczysta

Jedną ze specjalnych dziedzin wykorzystania technologii UV jest produkcja wody ultraczystej. Promieniowanie ultrafioletowe  o długości fali 185 nm pozwala w połączeniu z innymi technikami zmniejszać zawartość węglowodorów w wodzie. Wyjątkowo wysoka czystość wody potrzebna jest, przykładowo, w przemyśle półprzewodnikowym i przemyśle farmaceutycznym.


© endostock - Fotolia.com

 

WEDECO ME Pharma - systemy wody oczyszczonej w przemyśle farmaceutycznym, systemy wodne do użytku biofarmaceutycznego

 

 

Zastosowania specjalne

Należą do nich gospodarstwa rybne i baseny pływackie. Inne dziedziny specjalnych zastosowań to nawilżanie powietrza w powiązaniu z instalacjami klimatyzacyjnymi, praca armatek śnieżnych, mycie sprzętu szpitalnego oraz udostępnianie wody w pociągach i na statkach. To właśnie w tych instalacjach szczególnie wielkie znaczenie ma fakt, że promieniowanie ultrafioletowe nie daje żadnych pozostałości ani produktów ubocznych.


© mr.markin - Fotolia.com

WEDECO Aquada - systemy klimatyzacji, hodowla ryb (wody słodkie)

 

WEDECO B-PE, BX-PE - woda morska, media korozyjne, hodowla ryb, źródła termalne, baseny

 

WEDECO BX - baseny

 

WEDECO ME Pharma - systemy klimatyzacji, woda morska, dezynfekcja i destrukcja resztkowego ozonu

 

WEDECO Spektron - hodowla ryb (wody słodkie), baseny

 

 


Systemy UV Spektron stosuje się do dezynfekcji wody do picia i wody technologicznej w przemyśle spożywczym i produkcji napojów.

Jednostki Spektron wyposażone są w najnowsze lampy UV ECORAY oraz najnowsze rozwiązania w zakresie kart balastowych. Monochromatyczne lampy UV emitują promieniowanie UV
o długości fali 254 nm, która jest bardzo skuteczna w unieszkodliwianiu patogenów.

 

 

 

 


System UV produkcji WEDECO w miejskich wodociągach (Wahnbachtalsperre, Niemcy).

Siła serii WEDECO K polega na połączeniu instalacji w ciągu przemysłowym oczyszczalni wody z wykorzystaniem energooszczędnych niskociśnieniowych promienników UV
o dużym natężeniu promieniowania.
W ten sposób możliwa jest dezynfekcja dużych ilości wody pitnej, nawet do
6 300 m
³ na godzinę, przy jednoczesnym zminimalizowaniu zapotrzebowania energetycznego.  

 

 

 

 

 

Największa na świecie niskociśnieniowa instalacja UV: system WEDECO TAK do dezynfekcji ścieków w Manukau, Nowa Zelandia. Wydajność: 50.400 m³/godz.
 
 
 
 
 

Kompaktowe systemy WEDECO BX w połączeniu ze specjalnymi instalacjami przepływowymi do poprawy warunków hydraulicznych osiągają bardzo dobre wyniki w dezynfekcji z jednoczesnym niskim zużyciem energii.
Reaktory serii WEDECO BX są wyposażone w wydajne, niskociśnieniowe promienniki UV Spektotherm® o wysokim natężeniu promieniowania ultrafioletowego. W połączeniu ze specjalnymi instalacjami przepływowymi do poprawy warunków hydraulicznych osiągnięto bardzo dobre wyniki w dezynfekcji z jednoczesnym niskim zużyciem energii.

 

  

 

 

 

 

 Zaawansowane technologicznie czujniki mierzą nieprzerwanie emisję UV

 

 

 

 

 

Konserwacja bez użycia narzędzi: prosta wymiana promienników UV, tub kwarcowych i pierścieni przecierających z wykorzystaniem praktycznego mechanizmu zatrzaskowego.
 
Dodatkowo, reaktor UV może być wyposażony w Automatyczny System Czyszczący w celu zapobieżenia powstawaniu osadu na kwarcowych rurach osłonowych. W efekcie, przerwy w działaniu z powodu ręcznego czyszczenia praktycznie nie będą potrzebne. System czyszczenia nie używa substancji chemicznych.
 
 
 
 
 

Firma Xylem inwestuje znaczny procent wpływów ze sprzedaży w badania i nowe technologie dzięki którym są opracowywane nowe elementy systemów UV oraz instalacje uzdatniania wody bez użycia środków chemicznych.