Woda balastowa

 

Woda balastowa na statkach

 

Każdego roku statki przewożą milardy ton wody balastowej po całym świecie bardzo często transportując w  niej wirusy, bakterie, zwierzęta wodne i rośliny mogące być szkodliwe dla ekosystemów morskich do których się dostają.

 


 

Systemy UV WEDECO LBX
System UV WEDECO LBX 

 

 

  • 1x WEDECO LBX 200
  • Szkolenie klienta


IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska) - agencja ONZ do spraw bezpieczeństwa transportu morskiego opracowała i przyjęła w lutym 2004 roku konwencję BWT, która ma za cel zmniejszyć transfer szkodliwych organizmów wodnych i patogenów w wodzie balastowej, wprowadzić wytyczne IMO dotyczące wody balastowej. Konwencja wejdzie w życie po ratyfikacji i zamierza ją podpisać ponad 30 krajów generujących ponad 35% światowego tonażu transportu morskiego. Konwencja nakłada na wszystkie statki obowiązek zastosowania planów zarządzania wodą balastową. Zgodnie z konwencją BWT wszystkie statki muszą zostać wyposażone w systemy do oczyszczania wód balastowych które będą zaakceptowane przez IMO.