Ścieki komunalne

 

Ochrona środowiska

 

Konwencjonalne metody utylizacji ścieków nie nadążają za coraz surowszymi limitami ilości odprowadzanych ścieków. Ponadto, niedostatek wody wymusza coraz większe inwestycje w ponowne użycie ścieków.

 

 

Systemy UV WEDECO LBX
Systemy UV WEDECO LBX

 

 

  • 12x WEDECO LBX 1000
  • Automatyczny system czyszczący
  • Sterownik PLC
  • Szkolenie klienta

 

Naświetlanie promieniami UV jest niezawodnym, sprawdzonym sposobem unieszkodliwienia 99,99% patogenów takich jak bakterie, wirusy i pasożyty - sposób ten nie wpływa na jakość wody ani nie przyczynia się do tworzenia produktów ubocznych. Intensywne promienie UV-C, najmocniejsze w zakresie długości fal 254 nm, docierają do mikroorganizmów i wpływają bezpośrednio na ich DNA. Na skutek zmian w DNA podział komórkowy mikroorganizmu zostaje przerwany, nie może on już się rozmnażać i tym samym przestaje mieć działanie patogenne.