Dezynfekcja na statkach

 

Ochrona ekosystemów oceanicznych

 

Coraz więcej uwagi na arenie międzynarodowej poświęca się odprowadzaniu wody ściekowej do wód przybrzeżnych. Wprowadzane są normy i przepisy nakładające na armatorów obowiązek przetwarzania wody ściekowej na pokładzie.

 

 

Systemy UV WEDECO SA
Systemy UV WEDECO LBX 

 

Systemy UV WEDECO SA
Systemy UV WEDECO LBX

 

 

  • 3x WEDECO LBA 110
  • Współpraca z partnerami w zakresie nowych rozwiązań

 

Urządzenia UV Wedeco są stosowane między innymi w systemach utylizacji firmy Scanship - www.scanship.no, które pracują w oparciu o mechaniczne oczyszczanie wstępne, biofilmy, flotację, mikrofiltrację oraz dezynfekcję UV. Ścieki są poddawane stałym pomiarom w celu udokumentowania wysokiej jakości (niskiego poziomu substancji organicznych, odżywczych, patogenów, środków chemicznych, metali ciężkich i niebezpiecznych związków.