Destrukcja ozonu promieniami UV

 

Destrukcja ozonu w ściekach

 

Użycie promieni UV do usuwania ozonu jest korzystne gdyż ultrafiolet nie wymaga dodatków mogących tworzyć pozostałości. 

 

 

 

Systemy UV WEDECO LBX
Systemy UV WEDECO LBX

 

  • 1x WEDECO LBX 200
  • 3x WEDECO LBX 20

 

Światło ultrafioletowe bardzo szybko niszczy ozon znajdujący się w wodzie. Zatem fala o długości 254nm wytworzona przez niskociśnieniowe promienniki UV bardzo skutecznie usuwa ozon z wody. Mechanizm usuwania ozonu polega na dysocjacji, która zachodzi, gdy energia fali UV o długości 254 nm "rozrywa" jedno z wiązań tlenu w cząsteczce ozonu. W wyniku tej reakcji, każda cząsteczka ozonu jest przekształcana w jeden atom ozonu i jedną cząsteczkę tlenu. Wolne atomy tlenu łączą się ze sobą tworząc cząsteczki tlenu. Mimo że ozon jest już zniszczony przez promieniowanie UV, jego dezaktywacja wymaga więcej energii UV niż dezaktywacja mikroorganizmów (około 80120 mJ/cm²).