Seria WEDECO TAK 55

 

 

Bezpieczna dezynfekcja ścieków

 

Unieszkodliwienie bakterii chorobotwórczych, wirusów i pasożytów jest niezbędne do kompleksowej ochrony zdrowia i środowiska. Biologiczne oczyszczanie ścieków nie pozwala na to, nawet w połączeniu z wtórną sedymentacją i filtracją.

 

 

System UV seria Wedeco TAK 55.pdf

  

Naświetlanie światłem ultrafioletowym jest sprawdzoną, uznaną i przyjazną dla środowiska metodą dezynfekcji ścieków. W przeciwieństwie do dezynfekcji chemicznej, promieniowanie UV nie powoduje rozwoju szkodliwych produktów ubocznych,  ani nie obciąża dodatkowo fauny i flory. 

 


© Iakov Kalinin - Fotolia.com

 
Wszędzie tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo dostania się ścieków do wody, używanej do mycia, picia, lub w rolnictwie, niezbędna jest ukierunkowana dezynfekcja ścieków. Zaprojektowany modułowo system UV WEDECO TAK 55 umożliwia dezynfekcję praktycznie nieograniczonej ilości ścieków w sposób absolutnie bezpieczny i efektywny energetycznie. 

 

Układ typowej oczyszczalni ścieków z systemem dezynfekcji UV WEDECO TAK 55 jako końcowym etapem uzdatniania

 

 

 

Najbezpieczniejszy wybór: WEDECO TAK 55

 

System UV WEDECO TAK 55 to oferowane przez Xylem rozwiązanie w zakresie bezpiecznej i przyjaznej dla środowiska dezynfekcji ścieków. Filozofią WEDECO TAK 55 jest absolutnie niezawodne działanie oraz wydajność w długim okresie. System został zatwierdzony zgodnie z normami uznanymi na całym świecie, takimi jak NWRI i US EPA.​

 

System UV WEDECO TAK 55 został opracowany specjalnie do dezynfekcji ścieków z procesów zachodzących w oczyszczalni. Zainstalowana w kanale ścieków, modułowa, zwarta konstrukcja instalacji TAK pozwala na uzdatnianie praktycznie nieograniczonej ilości przepływających ścieków. 

 

 

Zalety systemu

 

 • Bezpieczna dezynfekcja dużych ilości ścieków bez użycia substancji chemicznych

 

 • Metoda niepowodująca rozwoju produktów ubocznych, całkowicie bezpieczne dla ludzi przyrody i środowiska

 

 • Prosta instalacja w otwartych kanałach ściekowych

 

 • Niezawodne, długotrwałe działanie

 

 • Wydajność potwierdzona przez NWRI i US EPA

 

 • Zwarta konstrukcja, niewymagająca dużej przestrzeni ​
 

 

 

Moduł promienników WEDECO TAK 55  

 

Moduły promienników WEDECO TAK 55 wyróżniają się solidną, hydraulicznie zoptymalizowaną konstrukcją - zaprojektowaną do długotrwałego stosowania. Kompaktowy układ lamp UV pozwala na duże skoncentrowanie mocy w bardzo małej przestrzeni. W rezultacie otrzymujemy pewność ciągłej wydajności dezynfekcji, nawet przy większych strumieniach ścieków oraz niskiej przepuszczalności promieni UV przez ścieki. 

 

 • Solidna i hydraulicznie zoptymalizowana konstrukcja
 • Wysokie skupienie mocy dzięki kompaktowemu układowi lamp
 • Wydajne i energooszczędne promienniki UV 
 • Prosta obsługa bez użycia narzędzi 
 • Indywidualny, dostosowany  ​do potrzeb klienta projekt
W zależności od lokalnych warunków i wymagań dotyczących wydajności, zarówno cały system TAK
i rozmieszczenie poszczególnych modułów promienników UV można dostosować do potrzeb - ilość i rozmieszczenie modułów, ilość lamp na moduł i odległości pomiędzy lampami UV - w zasadzie każdy szczegół jest brany pod uwagę a głównym wyznacznikiem są życzenia klienta.
 

 

Po wyjęciu modułu z kanału, lampy UV zostają wyłączone automatycznie przez wyzwalany przełącznik.

 

Złącza zasilania, sygnałów czujnika oraz ciśnienia powietrza dla automatycznego systemu czyszczącego. Złącze można szybko i łatwo odłączyć w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

 

   

Najnowocześniejsza technologia czujnika

 

Wysoce selektywny czujnik UV dokonuje pomiaru tam, gdzie przebiega proces dezynfekcji - w wodzie.​

 

Natężenie światła UV w wodzie zależy od wieku promiennika, czystości rurki kwarcowej oraz transmitancji promieniowania UV w wodzie.

Z tego powodu system WEDECO TAK 55 stale monitoruje i mierzy rzeczywiste emitowane promieniowanie UV za pomocą zintegrowanych czujników.
 
Czujnik natężenia promieniowania UV WEDECO jest zintegrowany z modułem TAK w taki sposób, że jest on automatycznie czyszczony. Ten skalibrowany czujnik wyróżnia się wysoką selektywnością UV, bardzo stabilną wydajnością i długotrwałą żywotnością.

 

 

Całkowicie automatyczne czyszczenie zapobiegawcze

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

W zależności od jakości wody, na kwarcowych rurkach ochronnych lamp mogą się tworzyć osady organiczne lub nieorganiczne, które ograniczają działanie światła UV. W pełni automatyczny system czyszczenia eliminuje ten problem. Doskonałe wyniki czyszczenia zostały potwierdzone przez niezależne instytucje a samo czyszczenie znacznie ogranicza powstawanie osadów.

 

System czyszczenia wyposażony jest w specjalnie zaprojektowane teflonowe pierścienie.  Nie zakłócają one procesu dezynfekcji oraz czyszczą bez stosowania dodatków chemicznych.

 

Częstotliwość pracujących pierścieni wycierających można dostosować do właściwości ścieków. Napęd pneumatyczny i brak substancji chemicznych przyczynia się do tego, iż stosowanie systemu TAK jest bezpieczne.​

 
 
Konstrukcja systemu WEDECO TAK 55
 
 

Komponenty elektroniczne - elementy systemu, zapewniające bezpieczeństwo i ochronę

 

Komponenty elektroniczne są zazwyczaj umieszczone w oddziel-nie ustawionych szafach sterowniczych z dala od miejsc, w których przepływa woda, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i niezawodności. Szafy ustawiane są zgodnie z warunkami lokalnymi, posiadają stałą konstrukcję, umiejscawiane są pod zadaszeniem lub w kontenerach. Mogą być ustawiane w pobliżu modułów lamp a ich umiejscowienie może być zmieniane.

 

WEDECO TAK 55 - instalacja zewnętrzna

 

 
Kompaktowa wersja
systemu TAK zaprojektowana do instalacji na
zewnątrz budynków
stanowi alternatywne
rozwiązanie. Integracja
kart balastowych,
jednostek sterujących
i zasilających oraz skrzynki
przyłączeniowej w
kompaktowej obudowie
ze stali nierdzewnej jest główną cechą tej wersji systemu. Dzięki temu koszty i nakład pracy, przeprowadzeniem kabli od lamp UV do kart balastowych ulegają zmniejszeniu.

 

 

Zespół szaf sterowniczych zainstalowany jest nad kanałem i połączony bezpośrednio z modułami UV.
Zewnętrze systemy TAK są szczególnie korzystnym rozwiązaniem dla małych i średnich oczyszczalni o ograniczonej przestrzeni.​

 

System monitoringu i sterowania

 

 

W zakresie systemu sterowania, pozyskiwania danych (System Control & Data Acquisition = SCADA) i transmisji danych (połączenie BUS), WEDECO TAK 55 oferuje maksymalną elastyczność. Każdy system TAK wyposażony jest w zintegrowany sterownik PLC, który można elastycznie dopasowywać do potrzeb klienta.
Monitoring jest możliwy zarówno lokalnie jak i w trybie zdalnym, w zależności od specyficznych wymagań projektu.​

 

 

 

 

Kontrola poziomu wody

 

 

Ważnym czynnikiem w zapewnieniu skuteczności dezynfekcji jest stały poziom wody przy zmieniających się objętościach przepływu. W tym celu za zespołami dezynfekującymi UV instaluje się jazy
(przelewy). W zależności od konstrukcji całego systemu, instalowane są w pełni zautomatyzowane zastawki lub stałe
jazy.
Oba warianty
zapewniają niskie
straty ciśnienia
słupa wody i
zapobiegają
zakłóceniom lub
„budowaniu się
fali”, jak to ma
miejsce w
przypadku
stosowania klap.