Zastosowanie ozonu

Technologia ozonowania przyjazna środowisku

 

Ozon to najsilniejszy z produkowanych na skalę przemysłową utleniaczy gazowych. Wyjątkowo nadaje się do uzdatniania wody, produktów przemysłowych i powietrza. Jego wielką zaletą jest działanie, które sprzyja środowisku naturalnemu. Zanieczyszczenia, zabarwione substancje, nieprzyjemne zapachy i mikroorganizmy ulegają bezpośredniemu niszczeniu w wyniku utleniania, i to bez tworzenia szkodliwych produktów ubocznych lub większych pozostałości. Systemy WEDECO wykorzystują tę właśnie cechę ozonu w specjalnie opracowanej technologii przeznaczonej dla całej gamy zastosowań. WEDECO ma różne patenty związane z działaniem ozonu i jego zastosowaniem.

 

Zaawansowana technologia dla środowiska

Ozon składa się z trzech atomów tlenu. Ze względu na swą reaktywność jest wysoce niestabilny i nie można go przechowywać. Tym samym trzeba go wytwarzać w miejscu stosowania. Ozon wytwarzany jest z tlenu przemysłowego lub powietrza w specjalnych generatorach ozonu. Pomiędzy dwie elektrody rozdzielone dielektrykiem (np. szkłem) przykładane jest wysokie napięcie. Niektóre cząstki tlenu ulegają rozbiciu w polu elektrycznym na dwie wysoce reaktywne atomy. Te z kolei natychmiast dołączają się do najbliższych wolnych molekuł tlenu tworząc trójatomowy ozon.

 


 

WEDECO opracowało elektrodę o wyjątkowo zwartej konstrukcji, nazwaną EFFIZON, której zadaniem jest maksymalizacja produkcji ozonu i minimalizacja kosztów eksploatacji. Elektroda EFFIZON®evo jest podstawowym elementem każdego systemu ozonowania SMOevo i PDOevo, umożliwia osiągnięcie poziomu niezawodności i efektywności energetycznej, która jest nieosiągalna przy stosowaniu większości innych technologii elektrod.

 

  

Działanie utleniające ozonu

Cząsteczka ozonu szybko reaguje z dużą ilością związków uwalniając przy tym atom tlenu. Taki pojedynczy atom tlenu niszczy w wyniku utleniania zanieczyszczenia występujące w wodzie i powietrzu. Ozon ulega albo całkowitemu zużyciu w procesie reakcji albo rozbiciu do postaci tlenu pod działaniem destruktora resztek ozonu. Istnieje możliwość utworzenia technik kombinowanych przez włączenie promieniowania ultrafioletowego. Takie zaawansowane procesy utleniania wspomagają się wzajemnie, by unieszkodliwić te zanieczyszczenia występujące w wodzie, które wcześniej nie poddawały się rozkładowi.

 

 

Cenna woda do picia

Fizyczne metody uzdatniania jak flokulacja, filtracja i adsorpcja, nie zawsze są w stanie zapewnić wodę do picia o gwarantowanej dobrej jakości. Uzdatnianie za pomocą ozonu stanowi przyjazną środowisku alternatywę wobec uzdatniania z wykorzystaniem innych utleniaczy w rodzaju chloru. Uzdatnianie za pomocą ozonu daje wysokiej jakości wodę do picia bez wytwarzania szkodliwych produktów ubocznych lub pozostałości.

 • poprawa flokulacji
 • odbarwianie
 • poprawa smaku, woni
 • eliminacja Fe/Mn
 • dezynfekcja
 • usuwanie glonów
 • eliminacja substancji stałych

 

 

Woda technologiczna, ścieki i procesy przemysłowe

Systemy ozonowania WEDECO często wykorzystuje się do oczyszczania ścieków przemysłowych i miejskich. W przemyśle utlenianie ozonem stosuje się w procesach płukania, w celu dezynfekcji powierzchni i materiałów opakowaniowych oraz w związku ze wspomaganiem procesów chemicznych. W połączeniu z ultrafioletem systemy WEDECO eliminują zanieczyszczenia tego rodzaju, jak AOX, COD, BOD5, węglowodory chloroorganiczne, policykliczne węglowodory aromatyczne, barwniki i mikroorganizmy do poziomów znacznie poniżej wymaganych przez prawo. WEDECO jest liderem, jeśli chodzi o oczyszczanie odcieków z wysypisk.

 • woda chłodnicza (fabryki)
 • baseny
 • woda do mycia w produkcji napojów
 • odbarwianie
 • eliminacja tensydów, fenoli, ChZT, cyjanków, przeciwutleniaczy, substancji hormonalnych,
  ograniczenie szlamu

 

    

Masa celulozowa - bielenie bez chloru

Firma Xylem jest wiodącym producentem systemów ozonowania przeznaczonych do bielenia masy celulozowej. I w tym przypadku ozon tworzy alternatywę do chloru. W przeciwieństwie do chloru, przyjazny środowisku sposób działania ozonu nie obciąża ścieków żadnymi absorbowalnymi, organicznie związanymi chlorowcami.

 • bielenie masy celulozowej (przemysł papierniczy)
 • glinka biała (kaolin)

 


Trzy generatory ozonu WEDECO, zawierające ponad 60.000 elektrod Effizon HP, wybielają około 2400 ton masy celulozowej dziennie w zakładzie Votorantim Celulose e Pepel (VCP). VCP jest jedną z największych papierni w Brazylii.

  

Usuwanie nieprzyjemnych zapachów i oczyszczanie gazów odlotowych

Zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy łatwo jest usunąć w sposób skuteczny za pomocą ozonu wszędzie tam, gdzie powstają gazy odlotowe.

 

   

Technologia ozonowania WEDECO

Systemy ozonowania WEDECO charakteryzują się zwartą budową i możliwościami wytwarzania od 2 gram do ponad 750 kilogramów ozonu na godzinę. Technologia EFFIZON umożliwia osiąganie dużych wydajności wytwarzania ozonu w warunkach niskiego poboru mocy. Oferuje się całą gamę modeli z możliwością dostosowania instalacji do miejscowych warunków, począwszy od zwartych instalacji zabudowywanych w kontenerach, montowanych na ramach stalowych i zabudową w szafach sterowniczych. Systemy ozonowania WEDECO stosuje się głównie w związku z wodą ale można również wykorzystać w procesach przemysłowych. 

 


System ozonowania o zwartej konstrukcji SMOevo, przeznaczony do instalacji średniej wielkości

  

Zalety systemów ozonowania WEDECO

 • Ograniczanie ilości zanieczyszczeń bez tworzenia pozostałości
 • Brak szkodliwych produktów ubocznych
 • Wysokie wydajności produkcji ozonu w warunkach ograniczenia zużycia energii
 • Niższe koszty inwestycyjne i eksploatacji
 • Znacznie niższe zużycie tlenu
 • Niezawodność działania

 

  

Zastosowania systemów ozonowania WEDECO

 • Eliminacja substancji toksycznych tego rodzaju, jak cyjanki, pestycydy i dioksyny
 • Rozkład związków organicznych
 • Eliminacja niepożądanej woni, barwy i smaku
 • Dezynfekcja
 • Bielenie masy celulozowej i kaolinu
 • Utlenianie w procesach syntezy
 • Czyszczenie powierzchni
 • Redukcja ilości związków metali ciężkich i tlenków azotu w powietrzu