Ozon w uzdatnianiu wody

 

 

Utlenianie mikrozanieczyszczeń w obiegu wody

 

 


Eliminacja mikrozanieczyszczeń z wykorzystywanej przez nas wody jest wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć coraz więcej zakładów i fabryk. Podczas gdy konwencjonalne procesy uzdatniania wody nie są w stanie całkowicie usunąć mikrozanieczyszczeń, ozon okazuje się być jedną z najskuteczniejszych alternatyw.

 

Farmaceutyki pomagają wielu ludziom i zwierzętom walczyć z chorobą, pozostawać w zdrowiu i poprawić jakość życia. Jednak znaczna część środków farmaceutycznych, po wydaleniu z organizmu, przedostaje się do środowiska.

 

Nie stanowią, co prawda bezpośredniego zagrożenia, jednak zagrożenia długoterminowe stają się coraz poważniejsze. Negatywne działanie mikrozanieczyszczeń i środków farmaceutycznych w wodach powierzchniowych zostało już udowodnione na podstawie wielu prowadzonych na szeroką skalę badań. Prowadzi ono do negatywnych zmian w ekosystemie.

 

Mikrozanieczyszczenia w obiegu wody

 • Są substancjami trwałymi
 • Ulegają biodegradacji tylko w ograniczonym stopniu
 • Mają negatywny wpływ na organizmy
 • Powodują zaburzenia hormonalne
 • Mogą szybko się rozprzestrzeniać w wodociągach


 

Źródła zanieczyszczeń
Źródła wody pitnej, takie jak wody gruntowe i powierzchniowe cechują się różnym stężeniem mikrozanieczyszczeń w zależności od stopnia ich wymieszania ze źródłami zanieczyszczeń.

 

Jako główne źródła trwałych mikrozanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wymienić należy komunalne oczyszczalnie ścieków, ścieki odprowadzane z zakładów farmaceutycznych i ośrodków zdrowia oraz terenów hodowli zwierząt.

 

Kolejne pośrednie źródła zanieczyszczeń wynikają z niewłaściwej utylizacji niezużytych środków farmaceutycznych, niewłaściwego zagospodarowania odchodów zwierzęcych oraz szlamu.

 

 

Agent specjalny: ozon

 

Działanie substancji hormonalnych i trwałych mikrozanieczyszczeń na nasz ekosystem wymusza konieczność utylizacji na szerszą skalę. Wiele oczyszczalni ścieków nie jest w stanie eliminować tych zanieczyszczeń przy użyciu obecnie posiadanych technologii.

 

Liczne testy pilotażowe zastosowania ozonu jako dodatkowego etapu oczyszczania wskazują, że jest on skutecznym rozwiązaniem eliminacji trwałych zanieczyszczeń. Oznacza to możliwość wystarczającego usunięcia z wody mikrozanieczyszczeń za pomocą przyjaznych środowisku i opłacalnych dawek ozonu.

 

Ozon - udane testy pilotażowe

Systemy WEDECO zostały już użyte w kilku krajowych i międzynarodowych projektach ograniczenia mikrozanieczyszczeń:

 • Projekt Posejdon
  Oczyszczalnia ścieków w Braunschweig
  styczeń 2001 - czerwiec 2004
  (Nr ref. projektu EVK1-CT-2000-00047)
 • Narodowy projekt szwajcarski "Strategia MicroPoll"
  Oczyszczalnia ścieków Wueri w Regensdorf
  lipiec 2007 - październik 2008
 • Projekt PILOTOX Uniwersytetu Technicznego w Berlinie
  Oczyszczalnia ścieków Berlin-Ruhleben
  grudzień 2004 - lipiec 2005
 • Projekt Posejdon
  EAWAG w Zurychu, oczyszczalnia ścieków Opfikon
 • Projekt badawczy Uniwersytetu w Stuttgarcie
  Oczyszczalnia ścieków Busnau
  grudzień 2003 - maj 2005
 • Projekt KomOzon Uniwersytetu Wiedeńskiego
  Oczyszczalnia ścieków w Wiedniu
  2007 - 2009

 

 

 

 

Ozon w uzdatnianiu wody.pdf

Uzdatnianie wody pitnej.pdf


Trwałość substancji 

 

Nie wszystkie dopuszczone do użytku substancje w farmacji, rolnictwie i przemyśle oraz w codziennej konsumpcji są całkowicie biodegradowalne. Oznacza to brak możliwości ich całkowitego usunięcia za pomocą konwencjonalnych technologii. Powoduje to wzrost poziomu (bioakumulację) sporej liczby substancji zanieczyszczających, Oznacza to stały wzrost poziomu zanieczyszczeń wody i dalsze negatywne

 

 

Wpływ na gospodarkę hormonalną

 

Niektóre mikrozanieczyszczenia (np. etynyloestradiol) wpływają na ludzki i zwierzęcy układ hormonalny. Tak zwane substancje zaburzające gospodarkę hormonalną (ang. endocrine disrupting compounds - EDC) wykazują szkodliwe działanie nawet w niskim stężeniu. Są one klasyfikowane jako wymagające szczególnej uwagi. W związku z negatywnym wpływem na środowisko istot żywych, substancje te obecnie wiąże się z:

 • negatywnym wpływem na reprodukcję niektórych gatunków ryb (w tym feminizacją samców),
 • zmniejszeniem płodności ludzi i zwierząt,
 • zwiększenie występowalności niektórych rodzajów nowotworów, prawdopodobnie powiązanych z zaburzeniami hormonalnymi

 

 

Mikrozanieczyszczenie:
zanieczyszczenie substancjami o względnie niskim stężeniu, opornymi na konwencjonalne metody oczyszczania.

 

 

Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną (EDC):
zanieczyszczenia wywierają niekorzystny wpływ na ludzki i zwierzęcy układ hormonalny. Działanie to mogą wywoływać środki farmaceutyczne lub inne substancje.

 

 

Ozon w użyciu 

 

Ozon jest jednym z najsilniejszych utleniaczy dostępnych komercyjnie. Jest on powszechnie stosowany w uzdatnianiu wód komunalnych i ścieków. Oprócz dużego potencjału utleniania jest on również przyjazny dla środowiska.
Polutanty, substancje barwiące, zapachy i mikroorganizmy ulegają bezpośredniemu zniszczeniu przez utlenianie, bez niebezpieczeństwa powstawania szkodliwych chlorowanych produktów ubocznych ani znacznych pozostałości.

 

W czasie reakcji ozon rozkłada się do tlenu, co czyni go ekonomiczną i przyjazną dla środowiska alternatywą dla procesów utleniania chlorem, absorpcji (węgiel aktywowany) lub separacji (odwróconej osmozy).

 

 

  

Zalety stosowania ozonu:

 • Ozon eliminuje bakterie, wirusy oraz większość innych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych.
 • Ozon znacznie ogranicza poziom niebezpiecznych środków chemicznych, takich jak chlor.
 • Ozon oddziałuje jako środek mikroflokulacyjny, ułatwiając usuwanie minerałów takich jak żelazo czy mangan.

 

 

 

Rzetelność bez kompromisów

  

Systemy ozonowania WEDECO przeznaczone są do długotrwałej i ciągłej pracy, dzięki: najwyższej jakości materiałom, praktycznie bezobsługowej elektrodzie EFFIZONevo, 12 impulsowej 1-gigabajtowej technologii, renomowanym dostawcom, pełnym testom fabrycznym przed dostawą. Są to istotne czynniki, zapewniające wysoką niezawodność naszych systemów ozonowania.

 

Systemy ozonowania wstępnie zmontowane
Systemy ozonowania WEDECO są projektowane w taki sposób, aby możliwe było ich dostosowywanie do wymagań klientów. Modułowa konstrukcja pozwala na wysoki stopień

indywidualizacji z jednoczesną ścisłą kontrolą kosztów. Podstawowymi elementami systemów ozonowania WEDECO są: generator ozonu, jednostka zasilająca, sterowana przez logiczny sterownik programowalny (PLC). Wszystkie te elementy składowe są dostarczane jako zbudowane na ramie, łącznie z oprzyrządowaniem, armaturą, rurami i przewodami.

 

Seria WEDECO SMOevo

Seria WEDECO PDOevo

 

WEDECO MiPRO

Unikalna oferta Xylem, łącząca O3, H2O2 i UV, dzięki której możliwe jest takie dostosowanie procesu AOP, aby idealnie spełniał on wymagania klienta w zakresie uzdatniania.
MiPRO eliminuje wiele różnorodnych związków toksycznych i zanieczyszczeń mikroskopijnych.