WEDECO WEL

 

Efektywna eliminacja mikroorganizmów 

 

 


Generatory ozonowe efektywnie eliminują mikroorganizmy i błonę biologiczną , wytwarzając ozon w czystej wodzie z samej wody. Dużą zaletą wytwarzania ozonu bezpośrednio w wodzie jest brak nieczystości powstałych podczas wprowadzania gazu roboczego. Dzięki ozonizacji utrzymujemy stałą ochronę przed wzrostem bakterii w systemach czystej wody.

 

Systemy ozonowania WEDECO WEL.pdf

Generatory ozonowe WEDECO WEL produkują ozon w przepływającej wodzie przy pomocy specjalnie opracowanych ogniw elektrolitycznych. Rdzeń ogniw elektrolitycznych składa się z anody/katody oraz polimerowej membrany elektrolitycznej, które działają jako nierozpuszczalny elektrolit i separator w jednym. Proces elektrolizy pomiędzy anodą i katodą powoduje wytwarzanie się w wodzie czystego ozonu. W tym samym czasie ozon zostaje rozpuszczony w wodzie. Wydajność wytwarzania ozonu może być regulowana w zakresie 0%-100%.

 

Generator ozonowy WEDECO WEL może być włączony do systemu UV typu WEDECO E/EM.​

 

 

 

Przegląd zalety systemu:
 • Bezpośrednia generacja ozonu w wodzie z wody
 •  
 • Brak zanieczyszczeń spowodowanych przez gaz roboczy
 •  
 • Brak potrzeby instalacji systemu wtryskiwania
 •  
 • Regulowany poziom wytwarzania ozonu 0% - 100%
 •  
 • Ozon o najwyższym potencjale utleniania - aktywny w działaniu przeciwko osadowi biologicznemu
 •  
 • Ciągłość działania - bez przerwy w produkcji
 •  
 • Niższe koszty obsługi w porównaniu z zastosowaniem chemikaliów i nagrzewania

  


Rysunek poglądowy procesu otrzymywania wody ultraczystej