Podsumowanie korzyści

 

Porównując koszty

 

Podsumowaniem korzyści, jakie daje nowe rozwiązanie niech będzie test prawdy. Poniższy przykład jest porównaniem kosztów całkowitych zainstalowania i eksploatacji pomp śmigłowych z podobnymi kosztami dla pomp konwencjonalnych przy zastosowaniu do recyrkulacji w oczyszczalni ścieków.

 


© zagandesign - Fotolia.com

  

Stosując pompę śmigłową, wymagane jest znacznie niższe zapotrzebowanie mocy. Dla określonej pracy dobrana została pompa śmigłowa Flygt o mocy 13 kW.

10,000.-j.u.

 

​W rozwiązaniu z pompą konwencjonalną, dla pompowania tej samej objętości cieczy, potrzebna będzie o wiele większa pompa o mocy 40 k. Jej koszt to

13,300.-j.u.

 

Niezbędne roboty budowlane, zawór zwrotny oraz rura i proawdnice.
 
5,500.-j.u.

Budowa studni i montaż pomp z orurowaniem i zaworami - to większy koszt inwestycyjny
 
12,200.-j.u.
Roczny koszt energii, zredukowany znacznie dzięki zastosowaniu małej pompy śmigłowej
(10 kW x 8,000 godz.), wyniesie
 
4,400.-j.u.

Dochodzą znaczne koszty energii, zużytej przez większą pompę
(25 kW x 8,000 godz.)
 
11,000.-j.u.
 

Koszty całkowite w pierwszym roku:
 
 
Koszty amortyzacji = 20% kosztów inwestycji
 
3,100.-j.u.
 
Koszty eksploatacji
 
+ 4,400.-j.u
 
---------------
7,500.-j.u.

 

Koszty całkowite w pierwszym roku:
 
 
Koszty amortyzacji = 20% kosztów inwestycji
 
5,100.-j.u.
 
Koszty eksploatacji
 
+ 11,000.-j.u
 
---------------
16,100.-j.u.
 

 

 

 

 

* Koszty podano w jednostkach umownych dla celów porównawczych. Koszty według kalkulacji firmy Xylem.