Nowa generacja pomp N

 

 

Dlaczego potrzebna jest inna pompa ?

 
W ściekach komunalnych spotyka się rozmaite zanieczyszczenia stałe: twarde przedmioty z plastików, piasek, szmaty, odpady biologiczne oraz elementy długowłókniste, sznurki, bandaże, rajstopy, itp., które zatykają i blokują wirniki.
 
 
Pompa N powstała w efekcie poszukiwań nie zatykającej się pompy do ścieków. Zgodnie z klasycznymi zasadami konstrukcji pomp do ścieków, wirnik powinien przepuszczać części stałe określonej wielkości, a więc wirnik kanałowy takiej pompy powinien posiadać przelot - zwykle są to kanały o wymiarach 75 - 100 mm. Małe pompy o mniejszych średnicach kanałów są bardzo wrażliwe na zatykanie się.
 
 
Dla zmniejszenia podatności pomp ściekowych na zatykanie się, poszukiwano innych rozwiązań konstrukcyjnych. Powstał więc wirnik o swobodnym przepływie (vortex), oraz różne wirniki tnące czy rozdrabniające. Pompy tych typów poprawiły efektywność pompowania ścieków, chociaż nadal występowało zatykanie wirników, a czas postojów i częstość występowania długotrwałych awarii były zbyt duże. Wirniki o swobodnym przepływie, wirniki tnące czy rozdrabniające miały jednak nie tylko ograniczony zakres zastosowania ale i  niską sprawność hydrauliczną z uwagi na niekorzystny hydraulicznie kształt, związany z dodatkowymi funkcjami mechanicznymi.
 
 
 
Nowa konstrukcja i badania
 
Inżynierowie z działu badawczo-rozwojowego i laboratorium hydraulicznego firmy Xylem od dłuższego czasu badali przyczyny awarii pomp w pompowniach i oczyszczalniach ścieków, gdzie blokowały się wirniki. Takie awarie pomp były często przyczyną unieruchamiania dużych obiektów gospodarki wodno-ściekowej. Jedno było pewne: należało szukać rozwiązania niekonwencjonalnego, które zapewni ciągłą pracę pompy do ścieków bez zatykania się i przy możliwie wysokiej sprawności.
 
Dzięki najdłuższemu wieloletniemu doświadczeniu w konstruowaniu, produkcji i eksploatacji zatapialnych pomp do ścieków, korzystając z własnych programów komputerowych do projektowania pomp, inżynierowie firmy Xylem opracowali i wypróbowali nowe rozwiązanie: nie zatykający się wirnik N o wysokiej sprawności hydraulicznej. Przed wprowadzeniem na rynek pompy N zostały one poddane ponad 50 rozmaitym testom w warunkach rzeczywistych przez ponad 100.000 godzin pracy. Wyniki testów wykazały znaczne niższe zużycie energii.
 
O ile najwyższa sprawność standardowej pompy z wirnikiem jednokanałowym wynosi około 70%, to sprawność pompy N w analogicznym obszarze przekracza 80%, co daje odpowienio do 15% niższe zużycie energii.
 


W wielu próbach, podczas których zatykały się pompy konwencjonalne, przy stosowaniu nie zatykających sie pomp N w tych samych warunkach całkowite oszczędności w zużyciu energii sięgały 50%.
 
Pompy N utrzymują stale wysoką sprawność przy pompowaniu ścieków zawierających dużą ilość cząstek stałych, a także elementów włóknistych dzięki specjalnemu samooczyszczającemu się, półotwartemu wirnikowi.
 
Różnego rodzaju testy laboratoryjne oraz długotrwałe próby w warunkach rzeczywistych potwierdziły przewagę pomp N nad wszelkimi innymi konstrukcjami pomp do ścieków, tak pod względem sprawności jak i niewrażliwości na zatykanie się.
 
 
 
 
Zastosowanie i parametry

Pompy N nadają się szczególnie do pompowania:
  • Ścieków komunalnych
  • Wód burzowych
  • Ścieków technologicznych
  • Wód chłodniczych
  • Wody surowej
  • Osadów uwodnionych