Pompy Flygt N serii 3231, 3306, 3312, 3356 i 3400

 

Pompy o dużym wydatku

 

Gdy potrzebna jest większa wydajność, seria pomp Flygt N oferuje odpowiednie pompy do wykonani tego zadania. Modele te zapewniają bezprecedensową moc pompowania niezawodnie i skutecznie.​

 

 

 

Pompy zatapialne serii Flygt N

 


 

 

Szeroki zakres zastosowań

 

Połączenie możliwości pracy pomp przy większych wydajnościach niż dotychczas z samooczyszczającymi się właściwościami technologii N, otworzyło nowe możliwości dla ekonomicznego pompowania w wielu dziedzinach:

 • pompowanie ścieków
 • pompowanie wody surowej
 • pompowanie wód chłodniczych
 • tłoczenie osadów
 • pompowanie ścieków deszczowych
 • zastosowanie w przemyśle
 • irygacje
 • do wód procesowych

 

 

Niskie koszty energii i serwisowania

 

Pompy typu N są urządzeniami pozwalającymi na redukcję kosztów na dwa sposoby. Po pierwsze, pobierają nawet do 50% mniejszą ilość energii. Po drugie, użytkownicy tych pomp notują o wiele niższą ilość koniecznych działań serwisowych.

 

Osiągnięcie powyższych korzyści jest możliwe dzięki temu że pompy typu N:

 • charakteryzują się wysoką sprawnością w pompowaniu wody zanieczyszczonej
 • utrzymują najwyższą sprawność przez cały okres pracy, dzięki konstrukcji wirnika
 • odznaczają się doskonałą odpornością na zatykanie

 


  

Zaprojektowane do długiej pracy 

 

LEPSZA WYMIANA CIEPŁA

Nasz specjalnie zaprojektowany i wyprodukowany silnik zapewnia lepsze chłodzenie, ponieważ straty ciepła koncentrują sie wokół stojana. Impregnowane w żywicy (klasa izolacji H) uzwojenia stojana moga pracować w temperaturze do 180°C (335°F), co umożliwia maksymalnie 15 rozruchów na godzinę.

 

SKUTECZNE CHŁODZENIE

Pompy są chłodzone albo poprzez pompowaną ciecz albo poprzez zewnetrzny układ chłodzący o obiegu zamkniętym.

 

KOMORA INSPEKCYJNA

Komora inspekcyjna położona miedzy modułem uszczelniającym a łożyskami pozwala na szybkie kontrole na  miejscu i konserwację, co zwieksza niezawodność eksploatacyjną. W razie uszkodzenia uszczelnienia, wbudowany czujnik szybko ostrzeże o pojawieniu się cieczy, co przy szybkeij reakcji serwisowej pozwoli na zmniejszenie kosztów ewentualnych prac naprawczych.

 

 

 TRWAŁE USZCZELNIENIA
Dwa zespoły mechanicznych uszczelnień wału pracują niezależnie od siebie, co zapewnia podwójne skuteczne zabezpieczenie. System Active Seal oferuje większą niezawodność uszczelnienia oraz zero przecieków do silnika, redukując w ten sposób ryzyko awarii łozyska i stojana.

 
PRZEPUST KABLOWY
Wodoszczelny przepust kablowy zapewnia szczelnosć oraz zabezpiecza przed nadmiernym odkształceniem kabli, co decyduje o bezpieczeństwie instalacji.
 
CZUJNIKI
Czujniki termiczne w uzwojeniach stojana zapobiegają przegrzaniu, a analogowy czujnik temperatury monitoruej dolne łozysko. Obudowę stojana oraz komorę przyłączeniową wyposażono w czujniki zabezpieczające przed przeciekami. Czujniki zmniejszają ryzyko awarii łożyska i stojana.
 
ŁOŻYSKA O DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI
Trwałe łozyska zapewniają żywotność do 100 000 godzin.
 
 
ZGODNOŚĆ

Każda pompa jest testowana i zatwierdzana zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami, w tym normą IEC 34-1 i CSA. Pompy są dostępne w wersji przeciwwybuchowej przeznaczonej do użytku w środowiskach niebezpiecznych i zgodnie z kryteriami Factory Mutual, Normy Europejskiej oraz IEC

 

 

 

 


System Active Seal™ to opatentowany podwójny system uszczelnienia - zero przecieków - aktywnie zapobiega przedostawaniu się cieczy do komory silnika, tym samym redukując ryzyko awarii łozyska i stojana. Składa się on z unikalnego uszczelnienia wewnetrznego, które działa jak mikro-pompa oraz uszczelnienia zewnętrznego, które zapobiega przeciekom pompowanego medium do komory buforowej.

Wycięte laserowo rowki na powierzchni uszczelnienia wewnętrznego tworzą hydrodynamiczny efekt pompowania, który zapobiega przeciekom do silnika. Przekłada sie to na większą wytrzymałość uszczelnienia, zmniejsza czasy przestoju oraz ilośc nieplanowanych kontroli. Oprócz tego przedłuża okresy przerw między przeglądami w wielu zastosowaniach.

  

 

 

Monitoring pompy - pewność i redukcja kosztów

 

Zastosowanie pomp typu N sprawia, że odwiedzanie stacji pomp nie jest konieczne tak często jak kiedyś. Opcjonalnie można zastosować urządzenie monitorujące MAS 711, które pozwala na monitorowanie pomp z dowolnego miejsca.

 

MAS 711 składa się z jednostki podstawowej, panelu operacyjnego oraz pamięci montowanej bezpośrednio w pompie. Te trzy elementy wspólnie realizują nadzór oraz zabezpieczenie pomp, prowadząc bieżącą analizę i rejestrację sygnałów pochodzących od zamontowanych czujników i modułów pomiarowych.

 

Szeroki zakres sygnalizowanych alarmów MAS 711 nadzoruje szeroką gamę parametrów i zdarzeń wśród których można wymienić: temperaturę, poziom wibracji, parametry prądowe czy też powstanie przecieku. W przypadku nieprawidłowości w pracy pompy, MAS wyłącza pompę i przekazuje sygnał alarmowy. Dzięki archiwizacji danych możliwe jest odtworzenie sekwencji zdarzeń, które doprowadziły do powstania sygnału alarmowego.

 

Wykorzystując przeglądarkę internetową, możliwy jest dostęp i analiza danych przy wykorzystaniu dowolnego komputera klasy PC. MAS 711 pozwala na zwiększenie niezawodności i redukcję kosztów eksploatacyjnych, dzięki temu iż przekazuje informację o konieczności przeprowadzenia działań serwisowych we wczesnej fazie powstawania problemu.

 

  

MAS 711 monitoruje i archiwizuje :

Pomiar prądu na jednej fazie lub opcjonalnie analizator zasilania PAN311

 • Moc pobierana
 • Prąd na wszystkich fazach
 • Napięcie na wszystkich fazach
 • Asymetria napięcia
 • Współczynnik mocy
 • Zużycie energii

 

Przecieki do komory łączeniowej

 

Pamięć pompy

 • Informacje z tabliczki znamionowej
 • Czas pracy pompy
 • Liczba załączeń

 

Temperatura łozyska górnego*

Wibracje*

Termokontakty w stojanie

Temperatura stojana (Pt100)

Temperatura łożyska głównego

Przeciek komory silnika

Przeciek do komory olejowej*

* opcja