Pompy Flygt serii L 3000

 

 

Do dużych wydajności przy niskim podnoszeniu

 

 

Pompy Flygt serii L 3000 zaprojektowano przede wszystkim do pompowania wód deszczowych i rzecznych, wody powierzchniowej, morskiej, chłodzącej i mechanicznie oczyszczonych ścieków komunalnych.

 

 

 

 

 

 

 
 

Można je stosować wszędzie tam gdzie potrzeba pompować duże objętości cieczy przy niewielkich wysokościach podnoszenia i gdzie zastosowanie instalacji L umożliwi oszczędności. Są one także stosowane do recyrkulacji osadu w oczyszczalniach ścieków.

 

Ta seria pomp o przepływie diagonalnym jest przewidziana do ścieków wstępnie oczyszczonych mechanicznie i do wód burzowych, jak również do nawadniania, pompowania ścieków przemysłowych i wód technologicznych oraz wody surowej. Pompy instalowane są pionowo w studniach tłocznych stalowych, betonowych lub z tworzywa.

 

Standardowe wersje pomp tej serii wykonane są z żeliwa. Do stosowania w środowisku wybuchowym dostępne są również wersje w wykonaniu przeciwwybuchowym.

 

 

Wirnik

 

Wirnik pomp L jest zamkniętym wirnikiem kanałowym w obudowie z kierownicami. Kierownice zmieniają ruch wirowy cieczy na ruch w kierunku do góry i na zewnątrz pompy. Pompy L stosuje się przede wszystkim w oczyszczalniach ścieków, do pompowania wód burzowych, do nawadniania i drenażu.

 

 

Zastosowania

 

  • Pompownie melioracyjne
  • Pompowanie recyrkulacyjne na oczyszczalniach ścieków
  • Pompownie wstępne ścieków komunalnych
  • Instalacje przemysłowe

 

 

Obszary zastosowania

 

 

 

 Przykładowe instalacje pomp L

Instalacja w pompowni z pierścieni betonowych. Pompa spoczywa na stalowym pierścieniu zalanym w betonie.

 

 

Instalacja przeznaczona dla mniejszych pomp. Studnia tłoczna z betonu podłączona do kanału ssawnego i przewodu tłocznego.

 

 

Zwarta konstrukcja pompowni z podwieszoną stalową rurą tłoczną.