Pompy Flygt serii H 5000 (szlamowe)

 

 

Do najtrudniejszych mediów ścierających

 

Pompy zatapialne Flygt 5000 to odporne i wytrzymałe pompy przeznaczone do pompowania bardzo wysoko abrazyjnych ciał stałych, które są zawieszone w cieczy. Zostały zaprojektowane aby uzyskiwać doskonałą wydajność przy niskim zużyciu energii.

 

 

Pompy Flygt serii H 5000 szlamowe - pompy pancerne.pdf 

 

 

Pracują nawet w najcięższych warunkach !

 

Pompy Flygt 5000 oferują skuteczne rozwiązania w celu obniżenia kosztów eksploatacji oraz obsługi. Pompy te charakteryzuje długa trwałość użytkowa i prosta konserwacja, co sprawia że nadają się do szerokiej gamy zastosowań.

 

 

 

 

Transport cieczy zawierających ścieralne, uciążliwe osady z przemysłu

 • wydobywczego
 • energetycznego
 • hutniczego
 • budowlanego

 

 

 

Niezawodność bez kompromisu

 

 • Wszystkie części hydrauliczne typoszeregu 5100/5150 wykonane ze staliwa wysokochromowego
 • Pompy 5100/5150 są standardowo wyposażone w silniki o izolacji H 180°C
 • Silniki posiadają wbudowane czujniki temperatury i przecieku
 • Pompy serii 5100/5150 posiadają własny wewnętrzny układ chłodzenia
 • Wysoka odporność na ścieranie przy maksymalnej sprawności hydraulicznej
 • System Spin-Out™ do ochrony uszczelnień, zwiększający ich żywotność i niezawodność
 • Pompy do mediów zawierających grubsze lub cięższe cząstki stałe np. piasek, żużel lub zendrę
 • Pompy są wyposażone w specjalny wirnik do mieszania i rozbijania ciężkich osadów 

 

 

 

Obszary zastosowań

 

 

 

Typ wirnika​:
wirnik wielokanałowy

 

Ciecz:
ciecze zanieczyszczone substancjami o właściwościach ścierających

Typy instalacji:​


  

 

Pompy Flygt H 5100

Pompy Flygt H 5150

Pompy Flygt H 5520

Pompy Flygt H 5530

Pompy Flygt H 5570