Pompy Flygt DL

 

Praktyczne rozwiązanie

 

Pompy Flygt serii DL są używane w inżynierii lądowej do celów przemysłowych i bytowych
a w szczególności do

  • pompowania wody brudnej oraz ścieków z zawiesina ciał stałych do 50 mm
  • odwadniania dołów gnilnych i zbiorników ściekowych
  • odwadnianie wykopów i osuszanie terenów bagiennych

 

Pompy Flygt serii DL.pdf 

 

Budowa

  • Wspólny dla pompy i silnika wał odpowiedni do całkowitego lub częściowego zanurzenia
  • Wirnik jednokanałowy (DL) lub typu Vortex (DLV)
  • Uszczelnienie mechaniczne czołowe zabezpieczone przez odrzutnik piasku, smarowane przez płyn chłodzący silnik
  • Uchwyt służący do podnoszenia i transportu pompy
  • Dwubiegunowy klatkowy asynchroniczny silnik indukcyjny z wydajnym chłodzeniem, klasa izolacji F
  • Wersja jednofazowa dostarczana jest z wyposażeniem kontrolnym