Pompy Flygt serii C 3000

 
 
Pompy zatapialne o szerokim zakresie zastosowań
 
Pompy Flygt serii C 3000 to zatapialne pompy wirowe odśrodkowe wyposażone w wirniki kanałowe. Konstrukcja układu hydraulicznego pozwala na osiągnięcie wysokiej sprawności hydraulicznej przy zachowaniu dużego wolnego przelotu pompy.
  
Wirnik kanałowy typu NEVACLOG® został specjalnie zaprojektowany do zastosowania w małych pompach typu C i charakteryzuje się wysoce efektywnym tłoczeniem ścieków. Wirnik NEVACLOG® jest tak ukształtowany, aby nie tworzyć stref stagnacji lub zmniejszenia prędkości przepływu. Wyeliminowano w nim wszystkie fragmenty, mogące zmniejszać prędkość i powodować osadzanie. W ten sposób zapewniono wyjatkową zdolność pompowania dużych części stałych i wyższą niezawodność ruchową.
 
 
Usprawnij swoją pompę Flygt C 3000
 
Pompy z wirnikami kanałowymi od wielu lat są stosowane do tłoczenia różnego rodzaju mediów, a ich wysoka sprawność stanowiła punkt odniesienia przy opracowywaniu układów hydraulicznych nowej generacji w technologii N.
 

* Pompy Flygt serii N, opcje mogą nie być dostępne do rozbudowy pomp C
 
 
 
Zapytaj nas o możliwość usprawnienia Twojej pompy C do technologii N
 

 
 
 
Zastosowania
 
 - pompowanie osadów biologicznych
 - pompownie wody czystej i zabrudzonej, wód deszczowych
 - pompowanie wód chłodniczych i procesowych
 - pompownie ścieków surowych i oczyszczonych
 - pompowanie ścieków przemysłowych
 
 
Obszary zastosowania
 


 


Opisy techniczne
 Pompy Flygt CP 3045.doc


Opisy techniczne
 Pompy Flygt CP 3057.doc


Opisy techniczne
 Pompy Flygt CP 3068.doc 


Celem redukcji kosztów montażu zostało wprowadzone kilka standardów instalacyjnych dla różnych typów pompowni. Powyższe ilustracje pokazują jak szeroki jest wachlarz możliwości i stanowią wskazówkę w jaki sposób optymalnie zaprojektować własną pompowanię.
 

 

 
 
 
Ryzyko zatykania podczas tłoczenia przefermentowanego substratu należy ograniczyć do minimum. Pompy Flygt z technologią N stanowią tu najlepsze rozwiązanie. Chroniony patentem układ hydrauliczny charakteryzuje się samooczyszczaniem i osiąga stałą wysoką sprawność przekraczającą 80%.
 
 
Pompy rozdrabniające typoszeregu F 3000 nadają się szczególnie do tłoczenia mediów o dużej zawartości materiałów stałych. Mocne wirniki tnące oraz płyta tnąca wykonane są z odpornej na ścieranie stali wysokochromowej i mogą ciąć materiał o długich włóknach. Dzięki temu medium staje się bardziej jednorodne i łatwiej jest je pompować.

 

 


 
Pompownia TOP - inaczej The Optimum Station - posiada nowe rozwiązania dna komory czerpnej pompowni. Ta pompownia jest rozwiązaniem kompleksowym, w którym pompy i komora pompowni stanowią specjalnie dobrany, współpracujący system. Pompownia TOP jest przewidziana do instalacji pomp z wirnikami C, D, F, M i N.

 
 
 
Zawór płuczący Flygt 4901 i 4910 pomagają w usuwaniu osadów i kożuchów powierzchniowych tworzących się w pompowniach. Zawór płuczący jest przymocowany do korpusu pompy dzięki czemu unika się dodatkowych strat hydraulicznych. Przy każdym włączeniu pompy przez zawór płuczący wypływa z dużą prędkością odpowiednio skierowany strumień ścieków.

  
 
 
Elektroniczne urządzenie czyszczące APF-Cleaner jest zintegrowane z systemem sterującym. Praca pomp jest tak sterowana, że co pewien czas proces pompowania kontynuowany jest po przekroczeniu minimalnego stanu wody. Dzięki temu znajdujące się w cieczy substancje stałe zostają odpompowane.

 
 
 
Sygnalizator poziomu przeznaczony do stosowania jako czujnik pomiarowy. Dostępny w różnych wersjach, przeznaczonych do różnych rodzajów cieczy. Przełącznik mechaniczny osłonięty obudową z tworzywa sztucznego zwieszany jest na własnym kablu na wymaganej wysokości.