Pompy Flygt serii 2000 (Bibo)

 

Nic nie dorówna pompie BIBO

 

Pompy zatapialne Flygt serii 2000 (BIBO) z łatwością pompują ciecze agresywne chemicznie, o własnościach ściernych lub o wysokim współczynniku lepkości z dużą zawartością cząstek stałych. Charakteryzuje je duża wydajność do 300 l/s i wysokość podnoszenia do 200 metrów.

 


Pompy zatapialne Flygt serii 2000.pdf

Poradnik dotyczący pomp odwadniających.pdf

  

 

Produkty serii Flygt 2000 są dostępne w wykonaniu z lekkiego aluminium lub żeliwa odpornego na korozję. Niektóre modele są dostępne w wersji przeciwwybuchowej Ex.

 

W pompach Flygt serii 2000 BIBO instalowane są wirniki wielokonałowe otwarte lub półotwarte. Wirniki i inne części pomp dostępne są w różnych wersjach materiałowych, dobieranych odpowiednio do zastosowania pompy. Wszystkie ważniejsze części narażone na wytarcie pokryte są okładziną ochronną z gumy nitrylowej lub poliuretanu.

 

 

Zastosowania

 

 • Odwadnianie wykopów przy budowie obiektów inżynieryjnych, tuneli i dróg
 • Odwadnianie przy realizacji większych, lub mniejszych projektów budowlanych
 • Pompowanie wody w kopalniach odkrywkowych i głębinowy
 • Pompowanie osadu
 • Pompowanie wody przemysłowej
 • Pompowanie wody deszczowej
 • Pompowanie wody chłodzącej i gorącej
 • Pompowanie mediów o działaniu ścierającym
 • Pompowanie mediów agresywnych
 • Pompowanie cieczy o wysokim współczynniku lepkości
 • Pompowanie cieczy z dużą zawartością cząstek stałych

 

 

Obszary zastosowań

 

 

 

Sposoby instalacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dnie wykopu bez dodatkowych zabezpieczeń Na dnie studni betonowej z wyposażeniem kontrolno-sterującycm W ciasnej przestrzeni (niektóre pompy) Połączenie szeregowe pomp
 

 

  

Pompy Flygt 2071

Pompy Flygt 2075

Pompy Flygt 2125

Pompy Flygt 2125 żeliwo

Pompy Flygt 2201

Pompy Flygt 2201 żeliwo

Pompy Flygt 2250

Pompy Flygt 2400

Akcesoria

Akcesoria elektryczne

Akcesoria mechaniczne