Technologia Flygt N

 
 
Pomóc rozwiązać problem !

Klasyczny układ hydrauliczny typu N, wprowadzony w roku 1997. Konstrukcja składa się z wirnika dwułopatkowego o ostrych i utwardzonych krawędziach, współpracującego z pierścieniem wlotowym wyposażonym w wyżłobienie spiralne do odprowadzania ewentualnych zanieczyszczeń. 
  
 
 
Unikatowe rozwiązanie części hydraulicznej, zapewniające niezawodne pompowanie ścieków poprawiło znacznie ekonomikę pompowania i obniżyło radykalnie ogólny koszt użytkowania całej instalacji.
 
 

W 1999 roku układ hydrailczny typu N otrzymał nagrodę na targach Poleko
 
 
 
Wysoka sprawność i efektywność
 
Specjalna konstrukcja opatentowanego wirnika N i woluty pompy, zapewnia samooczyszczanie się urządzenia, redukując do minimum ryzyko blokowania. Dzięki temu zapewniona jest niezawodna, wysokoefektywna praca ze stałą sprawnością w mediach zawierających zanieczyszczenia jak: szmaty, włókniny, piasek, osady ściekowe do 8% smo. To wszystko przyzachowaniu sprawności hydraulicznej sięgającej ponad 80%.
 
 



 

 
Zawsze wyższa sprawność hydrauliczna
 
Następnym krokiem w ewolucji układu hydraulicznego typu N było osadzenie trzpienia naprowadzającego w pierścieniu wlotowym. Zabieg ten umożliwił nakierowanie dopływających zanieczyszczeń bezpośrednio na wyżłobienie spiralne celem jeszcze sprawniejszego ich przepompowania.
 



 
 
 
Lata doświadczeń i rozwoju 
 
Badania, doświadczenie i bliska współpraca z użytkownikami zaoowocowała wprowadzeniem kolejnych usprawnień i modyfikacji dotyczących Technologii N.
 
 

 
 
 
Unikalny kształ wirnika N łączy zalety 
 
 


  
 
Ulepszanie i ciągły rozwój
 
Pompy Flygt od lat łączą wysoką sprawność urządzeń z najwyższą odpornością na zatykanie częściami stałymi, zawartymi w pompowanym medium. Nasze układy hydrauliczne podlegają procesowi ciągłego rozwoju i modernizacji. Nowa generacja pomp Flygt N została zaprojektowana do wysokosprawnej, niezawodnej i bezproblemowej eksploatacji.
 


 
 
 
 
Ewolucja i nowe rozwiązania
 
W roku 2009 Flygt wprowadził na rynek wirnik N-adaptive. Tradycyjny wirnik N zyskał funkcję osiowego unoszenia się celem jeszcze sprawniejszego odprowadzania zanieczyszczeń. Zabieg ten pozwolił również na zredukowanie naprężeń powstających na łożyskach i uszczelnieniach pompy oraz tarcia między układem hydraulicznym a dostającymi się między wirnik a pierścień wlotowy zanieczyszczeniami.
 


  

Unoszenie się wirnika jest związane ze zmianą stosunku hydrodynamicznej siły docisku do osiowej siły wytwarzanej przez znajdujące się między wirnikiem a pierścieniem wlotowym zanieczyszczenie stałe.

 

 
 

   

 

 

Integracja i rozwiązania kompleksowe
 
Technologia Flygt N jest istotną cześcią rozwiązania Flygt Experior które łączy uznane na świecie pompy ściekowe w technologii N z silnikami o sprawności klasy premium oraz inteligentnymi sterownikami. Połączenie technologii N, silników klasy Premium oraz systemu sterowania SmartRun pozwala na osiągnięcie oszczędności energii nawet do 50% w porównaniu do konwencjonalnych systemów pomp bez efektywnego sterowania.