Sterowanie

 

 

Inteligentny sterownik

 

SmartRun jest fabrycznie zaprogramowanym sterownikiem posiadającym opatentowane funkcje dedykowane pompowniom ścieków

 

 

 

Czy zastanawiali się Państwo co jest przyczyną zatykania się oraz kosztownej konserwacji pomp wyposażonych w przemienniki częstotliwości ?

 

Problem może wynikać z niepoprawnego ustawienia kluczowych parametrów pracy pompowni. Ustawienie tych parametrów jest często skomplikowane, co utrudnia wykorzystanie pełni możliwości pompy.

 

SmartRun jest zintegrowany z jednostką sterującą pompy i posiada całą inteligencję niezbędną do pełnego wykorzystania zalet pompowania ścieków o zmiennym przepływie.

 

Fabrycznie zaprogramowanie wszystkich parametrów znacznie ułatwia instalacje. Potem wystarczy nacisnąć przycisk "auto" aby włączyć system.​

 

Sterownik Flygt SmartRun

 

Korzyści ze SmartRun

  • Uproszona instalacja: fabrycznie zaprogramowane parametry, łatwa konfiguracja
  • Brak posiadania wiedzy specjalistycznej: minimalizacja kosztów rozruchu i pracy
  • Redukcja kosztów utrzymania dzięki zaprogramowanym fabrycznie funkcjom oczyszczania
  • Funkcja oczyszczania włącza się automatycznie w przypadku ewentualnego zatkania
  • Pobór energii elektrycznej obniżony o 30%