Zawór płuczący

 

 

 

Stałe usuwanie osadów z pompowni

 

 

Osady i kożuchy powierzchniowe tworzące się w pompowniach mogą wymagać dużych nakładów na przeglądy i prace konserwacyjne. Inżynierowe firmy Xylem opracowali bardzo proste i skuteczne urządzenie które, pozwala na znaczne ograniczenie nakładów. Rozwiązaniem tym jest zawór płuczący Flygt 4901, 4910.

 


Zawory płuczące Flygt 4901  i 4910.pdf 

 

 

Zawór płuczący jest przymocowany do korpusu pompy i dzięki nastawialnej zagiętej końcówce może być dostosowany do kształtu pompowni. Zawory płuczące pracują automatycznie i nie wymagają dodatkowego zasilania w energię elektryczną. Po upływie nastawionego czasu zawór płuczący sam się zamyka. 

 

 

 Zawór płuczący serii 4901
 do pomp serii C, D, N

 

 Zawór płuczący serii 4910
 do pomp serii M

 

 


 

 

Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają że lokalizacja między dwoma pompami jest optymalnym rozwiązaniem. Bezpośrednie zamontowanie zaworu płuczącego na korpusie pompy pozwala na uniknięcie dodatkowych strat hydraulicznych.

 

 

 

 

 

Jak to działa ?

 

 

Przy każdym włączeniu pompy przez zawór płuczący wypływa z dużą prędkością odpowiednio skierowany strumień ścieków. Wywołany przez ten strumień ruch wirowy miesza zawartość pompowni, w tym osady i substancje pływające na powierzchni, a pompa wypompowuje tę mieszaninę.

 

  Postój pompy


Przy uruchamianiu pompy


Podczas pracy pompy


Po upływie ok. 20-40 sek.
 

 

Czas płukania można nastawić na 20 do 40 sekund. Zawór płuczący pracuje bez żadnych urządzeń pomocniczych i bez dodatkowej energii zasilającej i jest bardzo bezpieczny. Szczególna wygoda tego rozwiązania wynika z faktu, że zawór płuczący jest trwale połączony z pompą. Dzięki temu podczas rutynowych przeglądów jest wyciągnięty i serwisowany razem z nią.