APF Cleaner

 

 

 

Automatyczne czyszczenie pompowni

 

 

W zanieczyszczonych osadami pompowniach pompy nie pracują efektywnie. APF-Cleaner do 40 razy na dobę oczyszcza pompownię. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania niewdzięczna praca polegająca na ręcznym oczyszczaniu przepompowni należy do historii.  

  APF Cleaner - automatyczny system czyszczenia pompowni

 

 
Elektroniczne urządzenie czyszczące APF-Cleaner jest zintegrowane z systemem sterującym. Praca pomp jest tak sterowana, że co pewien czas proces pompowania kontynuowany jest po przekroczeniu minimalnego stanu wody. Dzięki temu znajdujące się w cieczy substancje stałe zostają odpompowane. Po osiągnięciu stanu wody, przy którym zaczyna się zasysanie powietrza, pompa automatycznie się wyłącza, aby nie dopuścić do pracy na sucho.
 
 
Możliwości zastosowania
Elektroniczny system APF-Cleaner może być stosowany w pompowniach wyposażonych w urządzenia Flygt typ NP/CP/DP 3085-3300 w wersji standardowej lub przeciwwybuchowej (Ex). APF-Cleaner jest szczególnie efektywny w przypadku zastosowania go w pompowni TOP. Wynika to z faktu, że studzienka pompowni TOP jest tak mała i płaska, że może się w niej gromadzić tylko minimalna ilość substancji stałych.
 

 

Proces oczyszczania

W regularnych cyklach oczyszczania pompy są uruchamiane i zatrzymywane przy pomocy systemu rejestrującego poziom cieczy. Przy nastawionej liczbie cykli w ciągu doby urządzenie APF-Cleaner „przestawia” system rejestracji poziomu i uruchamia dodatkowy cykl oczyszczania.

 


Częstotliwość oczyszczania

Liczba dodatkowych cykli oczyszczania na każde 24 godziny może być wybrana na pulpicie obsługi urządzenia APF-Cleaner. W zależności od zapotrzebowania możliwych jest 0, 1, 3, 5, 10, 15, 25 lub 40 startów.Funkcja stop

Po obniżeniu się poziomu wody w studzience do wysokości, przy której zaczyna się zasysanie powietrza, prąd silnika spada. Spadek ten zostaje zauważony przez urządzenie APF-Cleaner, które zatrzymuje pompę.