Przekaźniki kontrolne

 

 

Przekaźnik kontrolny MiniCAS II

 

 


MiniCAS II to przekaźnik kontrolny do czujników temperatury i przecieków. Jest on przeznaczony do stosowania w pompach serii 3000 do 3300 i w mieszadłach Flygt. Przekaźnik MiniCAS II pasuje do standardowego cokołu 11-Pin. MiniCAS II może być stosowany zamiennie z pierwszą wersją przekaźnika MiniCAS.

 

Kombinacje czujników:
Przekaźnik MiniCAS II umożliwia łączenie z trzema rodzajami czujników:
- czujnik termiczny stojana
- FLS, czujnik przecieków w obudowie stojana
- CLS, czujnik wykrywający obecność wody w oleju.

W pompach posiadających certyfikat dopuszczający do stosowania w atmosferze wybuchowej (Ex) dopuszcza się jedynie kombinację czujników termicznych i FLS.

Do połączenia czujników pompy z przekaźnikiem MiniCAS II wymagane są tylko dwa przewody. Przy zastosowaniu dwóch czujników przecieków podłączane są one ze sobą równolegle, a szeregowo z czujnikami termicznymi (patrz poniższy schemat połączeń).

 


Wyzwalanie alarmu:

za wysoka temperatura
W przypadku wystąpienia za wysokiej temperatury w uzwojeniu stojana przekaźnik powoduje wyłączenie pompy i zablokowanie możliwości jej ponownego uruchomienia.

Status styku przekaźnika:
- wysoka temperatura: odcinek 1-3 jest otwarty; 1-4 zamknięty.
- przeciek: 11-8 zamknięty; 11-9 otwarty.

Pompa może być ponownie uruchomiona dopiero wtedy, gdy temperatura stojanu spadła poniżej poziomu, który umożliwia bezpieczną eksploatację i przy którym styki termiczne są zamknięte. Przekaźnik MiniCAS II musi być odblokowany ręcznie.

Wyzwalanie alarmu w przypadku przecieku:
W przypadku stwierdzenia przecieku po upływie 5 sekund zostaje uruchomiony alarm lub pompa zostaje zatrzymana.

Status styku przekaźnika:
- wysoka temperatura: odcinek 1-3 jest otwarty; 1-4 zamknięty.
- przeciek: 11-8 zamknięty; 11-9 otwarty.

Po usunięciu przecieku pompa zostaje automatycznie uruchomiona.