Czujniki pomp

Czujnik przecieków FLS


Czujnik przecieków FLS jest miniaturowym przełącznikiem pływakowym wykrywającym ciecz w obudowie stojana lub w skrzynce zacisków. Ze względu na swoją konstrukcję czujnik ten doskonale się nadaje do pomp i mieszadeł pracujących w ustawieniu pionowym.

Czujnik FLS składa się ze stałej ramy aluminiowej. W ramie znajduje się ruchomy pływak, który może się przemieszczać w górę lub w dół. W ramie zamontowane są także dwa oporniki, osłonięte poliuretanowym materiałem wypełniającym. W górnej części pływaka znajdują się dwa stałe magnesy. W przypadku przecieku element ten przemieszcza się w górę, co powoduje zestyk magnetyczny. Opornik w stanie niealarmowym (1530 Ohm) zmienia swoją wartość na stan alarmowy 330 Ohm, (patrz schemat poniżej).

 Informacje techniczne czujnik przecieków FLS 


Właściwości elektryczne
Czujnik FLS posiada dwa zewnętrzne łącza. Zasilanie prądem o stałym napięciu 12 V. Oba łącza są tego samego koloru, aby podkreślić, że bieguny nie mają tu znaczenia.

Możliwości stosowania
Czujniki te są najczęściej stosowane w pompach serii 3000 (pompy C/D/N) przyklejone w dolnej części obudowy stojana. W mieszadłach czujnik umieszczany jest w najgłębiej położonym miejscu obudowy stojana. W celu zapewnienia niezawodnego funkcjonowania kąt nachylenia mieszadła nie powinien być większy niż 30°. Czujnik FLS może być także stosowany w dużych pompach lub turbinach w celu sygnalizowania przecieku wody do komorze podłączeniowej.

Jeżeli czujnik FLS stosowany jest razem z przekaźnikiem kontrolnym MiniCAS II, jest połączony szeregowo z czujnikami temperaturowymi silnika pompy. W ten sposób niezbędne są tylko dwa przewody do podłączenia zarówno czujnika przecieków jak i czujnika temperatury. Jeżeli dodatkowo zastosuje się jeszcze czujnik CLS, to czujniki CLS i FLS są połączone równolegle.

W instalacjach w komorze podłączenia dużej pompy czujnik FLS może być połączony z kanałem A lub B przekaźnika kontrolnego CAS.

Testowanie
Czujnik FLS może być testowany przy wykorzystaniu zwykłego omomierza. Opór czujnika FLS powinien wykazywać następujące wartości:
stan niealarmowy: ok. 1530 ohm
stan alarmowy: ok. 330 ohm.

Alternatywnie czujnik z MiniCAS II lub CAS ( 12 V )
stan niealarmowy: ok. 7,8 mA
stan alarmowy: ok. 36 mA

Szczegółowe informacje dostępne są w podręczniku instalacji CLS/FLS/CAS II.

UWAGA: Do czujnika FLS nie można podłączać prądu stałego o napięciu większym niż 14 V. Pod wpływem wyższego napięcia czujnik może ulec zniszczeniu.