Czujniki pomp

Czujnik przecieków CLS


Zadanie czujnika CLS polega na wykrywaniu obecności wody w komorze olejowej. Czujnik zostaje uaktywniony, jeżeli stosunek wody do oleju przekroczy określoną wartość procentową.

W przypadku wykrycia takiego wysokiego stężenia wody zmienia się prąd, a przekaźnik kontrolny (CAS lub MiniCAS II) przekazuje sygnał przez wskaźnik ciekło-krystaliczny (LED) i zestyk przekaźnika.

Czujnik CLS może być także wykorzystywany do wczesnego ostrzegania w przypadku zwiększonego przecieku. Ponieważ woda zbiera się w komorze olejowej, nie powstaje bezpośrednie zagrożenie. W normalnych warunkach osoba kontrolująca dysponuje odpowiednim czasem na podjęcie odpowiednich działań.

Informacje techniczne czujnik przecieków CLS 

Podstawy fizyczne
Czujnik składa się z kondensatora płytowego umieszczanego jako cienkie paski na płytce w rurce szklanej. Pojemność zależy od charakterystyki elektrycznej cieczy. Woda i olej różnią się bardzo pod względem właściwości elektrycznych. Stała dielektryczna wody wynosi 80, zaś oleju mieści się najczęściej w przedziale 2 - 4.

Właściwości elektryczne
Czujnik CLS jest zasilany dwoma przewodami zewnętrznymi, napięcie stałe 12 V. Należy koniecznie zwrócić uwagę na bieguny. Kabel brązowy jest dodatni (+), z czarny ujemny (-)

Instalacja
Czujnik CLS przeznaczony jest do zainstalowania wewnątrz pompy, w komorze olejowej. Jest połączony szeregowo z czujnikami termicznymi pompy.

Jeżeli dodatkowo zainstalowany jest czujnik FLS, to oba czujniki FLS i CLS są podłączone równolegle.

 

Testowanie
Czujnik CLS jest urządzeniem elektrycznym; nie ma możliwości pomiaru oporu

Czujnik CLS może być testowany z przekaźnikiem MiniCAS II lub z każdym innym źródłem prądu o napięciu stałym 12 V. Mierzony jest prąd na wejściu do czujnika CLS. Przy niewłaściwie ustawionych biegunach natężenie prądu wyniesie 0 A.

Szczegółowe informacje dostępne są w poradniku instalacji CLS/FLS/CAS II.

UWAGA:
Czujnik CLS jest wrażliwy na zakłócenia elektromagnetyczne, które mogą wyzwolić błędny sygnał przecieku.

Jeżeli zastosowany jest przetwornik częstotliwości, wytwarzane przez niego zakłócenia muszą być izolowane, aby nie zakłócały pracy czujnika CLS.

W przypadku podejrzenia, że przetwornica częstotliwości powoduje zakłócenia, należy wyłączyć chwilowo przetwornicę, aby się o tym przekonać. Czujnik CLS powraca wtedy do prądu niealarmowego. Można wyłączyć wywołany sygnał alarmowy i podjąć niezbędne środki (patrz podręcznik instalacji i konserwacji CLS/FLS/MiniCAS II).