Zasady stosowania mieszadeł

Optymalne efekty mieszania
 
Jedną z największych zalet mieszadeł zatapialnych w porównaniu z mieszadłami konwencjonalnymi z długim wałem, jest nieograniczona swoboda usytuowania ich w zbiorniku. Dzięki temu Flygt opracował system optymalnego i wysokosprawnego mieszania przy stosowaniu zatapialnych mieszadeł Flygt.
 
Na czym polega mieszanie

Rozmaite procesy mieszania wymagają zróżnicowanych zależności pomiędzy lokalnymi mikroturbulencjami powstającymi na powierzchni stożka strumienia wypływającego z mieszadła a przepływem masowym. Przy efektywnym przepływie masowym cała zawartość zbiornika znajduje się w ruchu tak, że wszystkie jego strefy są włączone w proces mieszania. W większości zastosowań, mieszanie generuje silną turbulencję a energia przepływu masowego steruje efektywnością mieszania.

Instalowanie na pionowych prowadnicach zatapialne mieszadło generuje poziomy, osiowy przepływ.

 

 

Konwencjonalne mieszadła z długim wałem dają tylko miejscowy efekt.

 

Naprężenia styczne na powierzchni stożka strumienia powodują intensywne mieszanie dzięki tarciu pomiędzy strumieniem i otaczającą cieczą.

 

Intensywne mieszanie i transport. Strumień użyty do intensywnego mieszania powoduje zarazem przepływ mieszanej cieczy.

 

Przy instalacji w zbiorniku należy unikać wszelkich przeszkód przed i za mieszadłem. Wirnik śmigłowy wytwarza strumień, który powoduje masowy przepływ cieczy. Bardzo ważne jest takie dostosowanie przepływu do kształtu zbiornika, aby straty hydrauliczne były najmniejsze. Zatapialne mieszadła , zainstalowane zgodnie z zasadami nie pozostawią żadnej przestrzeni w zbiorniku nie wymieszanej i dzięki sprawności mieszania strumieniowego zapewniają oszczędne zużycie energii. Można stosować mieszanie w zbiorniku o dowolnym kształcie, unikając kosztownej przebudowy i poprawić proces mieszania.

 

 

Najskuteczniejszy przepływ masowy

Mieszadła zatapialne zapewniają dużą elastyczność w zakresie sposobów instalowania i ukierunkowania przepływu, czego nie zapewniają mieszadła z napędem instalowanym na poziomie suchym. Dlatego strumień mieszadła zatapialnego może mieć bardzo daleki zasięg i ustawienie dostosowane do kształtu zbiornika. Pozwala to uzyskać maksymalny efekt przepływu masowego - a więc bardziej wydajne mieszanie przy niskim zużyciu energii.
Optymalizacja Twojej technologii mieszania


System opracowany przez Flygt wykorzystujący zalety mieszadeł zatapialnych umożliwia odpowiedni dobór wielkości i usytuowania mieszadeł zapewniając optymalne efekty mieszania. Korzyści stosowania rozwiązań Flygt umożliwiają wyboru takiego rozwiązania, które daje najmniejsze zużycie energii w procesie mieszania.

 


Porównanie pokazuje, jak ważne jest pozycjonowanie mieszadła: wynik testu przy korzystnym położeniu (u góry) i niekorzystnym położeniu (na dole).


 


W celu uzyskania silnego strumienia masy wykorzystywane jest swobodne pozycjonowanie i ustawienie. Jest to bardzo korzystne w przypadku mieszania dużych objętości.