Efektywne mieszanie

 

 

Skuteczność i efektywność ma znaczenie

 

​W porównaniu z mieszadłami instalowanymi na poziomie suchym, mieszadła zatapialne dają większy wybór możliwości ustawiania i instalowania oraz znaczne oszczędności w zużyciu energii w szerokim zakresie zastosowań.

 

 

Na czym polega mieszanie ?

 

Różne procesy mieszania wymagają wytworzenia w różnym stopniu - małoskalowej turbulencji oraz generowania przepływu masowego. Podczas przepływu masowego cała zawartość zbiornika zostaje wprowadzona w ruch i wszystkie jej cząstki biorą udział w procesie mieszania. Większość procesów mieszania wywołuje tylko silną turbulencję, natomiast przepływ masowy ma tę zaletę, że umożliwia kontrolowane, skuteczne mieszanie.

 

 

Zadania mieszania

 

1) Zapobieganie sedymentacji

2) Uśrednianie, roztwarzanie

3) Likwidacja rozwarstwień

4) Cyrkulacja

 

 

1) Zapobieganie sedymentacji​

 

 

Zapobieganie sedymentacji zawiesin

- Utrzymanie zawiesin w zawieszeniu - wolne dno i naroża

- Utrzymanie jednorodności cieczy

 

 

 

 

2) Uśrednianie, roztwarzanie

 


Mieszanie różnych cieczy, zapobieganie różnicom koncentracji
- Określony stopień homogenizacji
- Określony czas mieszania
 
 
3) Zapobieganie rozwarstwieniu
 

 

Zapobieganie rozdziałowi cieczy o różnej gęstości 
- np. woda o różnej temperaturze w zbiornikach

4) Cyrkulacja

 


Transport cieczy

 

 

 


Transport cieczy "przez" strefy napowietrzania

 

 

Efektywny proces mieszania jest potrzebny w zastosowaniach takich jak tworzenie zawiesiny cząstek stałych, wypłukiwanie osadów dennych, homogenizacja, cyrkulacja czy destratyfikacja.

 

 

Podwodne mieszanie daje skuteczny przepływ masowy


Zatapialne mieszadła zapewniają swobodę wyboru sposobów instalowania, czego nie dają mieszadła instalowane na poziomie suchym. Strumień z mieszadła zatapialnego może być tak skierowany, żeby miał daleki zasięg i był dostosowany do kształtu zbiornika. Zapewnia to maksymalny zasięg przepływu masowego. W efekcie mieszanie jest bardziej skuteczne przy mniejszym zużyciu energii.