System czyszczenia zbiorników

Obok urządzeń ejektorowych (strumienicowych) do czyszczenia dna zbiorników coraz częściej w ostatnim czasie stosuje się mieszadła.

Są to mieszadła serii SR 4620-R wyposażone w specjalnie do tego celu skonstruowane śmigło. Mieszadło SR 4620-R tworzy jedną konstrukcję wraz z uchwytem podłogowym wykonanym z V4A

 

 

Działanie mieszadła


Dzięki odpowiedniemu umieszczeniu dostosowanemu do geometrii zbiornika, mieszadło może wytwarzać silny i optymalnie ukształtowany strumień wody – podobnie jak w przypadku mieszadeł zatapialnych zainstalowanych poziomo. Obracające się śmigło wytwarza zawirowania w rozchodzącym się poziomo stożku strumienia, dzięki czemu elementy strumienia zaczynają działać zarówno poziomo jak i pionowo. Powoduje to niemal w pełni homogeniczne wymieszanie zawartości zbiornika.

Aby uniknąć tworzenia się w zbiorniku osadów, szczególnie w przypadku dłuższego czasu przetrzymywania, należy w nim wytworzyć taką poziomą prędkość przepływu, aby nie dopuścić do opadania i sedymentacji osadów stałych. Zgodnie z naszymi doświadczeniami wymagana do tego prędkość przepływu wynosi około 0,3 m/s.

 

 

Działanie mieszadła zatapialnego w zbiorniku okrągłym

 

Czyszczenie zbiornika okrągłego z odpływem umieszczonym po środku odbywa się w wyniku tak zwanego efektu "filiżanki z herbatą". Efekt ten polega na wzbudzeniu rotacji cieczy, dzięki czemu niesiony w niej ładunek zanieczyszczeń zostaje transportowany do odpływu do środka zbiornika. Ze względu na hydraulikę przepływu, efekt ten może być uzyskany najskuteczniej przy zastosowaniu mieszadeł zatapialnych.

Szczególnie w przypadku zbiorników deszczowych urządzenia wywołujące przepływ muszą spełniać określone wymagania. Na przykład średnica śmigła powinna być jak najmniejsza. Poza tym mieszadło musi się charakteryzować odpowiednio wysoką liczbą obrotów, aby uzyskać odpowiednio wysoką prędkość kątową, pozwalającą na właściwe wymieszanie stałych substancji w zbiorniku. Bardzo ważny jest również fakt, że mieszadło zaczyna działać już przy wysokim poziomie wody w zbiorniku. Dzięki temu proces mieszania zaczyna się wcześnie, pozwalając na równomierny transport zanieczyszczeń do
oczyszczalni.

 

 


Zbiornik jest napełniony, postój urządzeń

 

 

 

 Zbiornik jest napełniony, zaczyna się proces mieszania.Zbiornik jest częściowo napełniony
 

Na skutek działania efektu "filiżanki herbaty" zanieczyszczenia są transportowane do odpływu znajdującego się po środku zbiornika.

 

 

Zbiornik jest opróżniony i oczyszczony